Ny bydel på vej i det vestlige Aarhus

Området, der tidligere husede en Tulip-fabrik, kan blive til nyt, stort boligområde.
Aarhus Kommune ønsker at omdanne Tulipgrunden i Brabrand fra dødt erhvervsområde til boligområde. Illustration fra høringsoplægget.
Aarhus Kommune ønsker at omdanne Tulipgrunden i Brabrand fra dødt erhvervsområde til boligområde. Illustration fra høringsoplægget.

En ny, stor bydel er på vej i Aarhus-forstaden Brabrand. Det er Tulipgrunden, der danner udgangspunkt for planerne, som omfatter et areal på 134.200 kvadratmeter. Området er idag karakteriseret af forskellige ældre erhvervsbebyggelser fra 1954, som efterfølgende er udvidet i 1971. Tulip lukkede dog ned for produktionen i 2008, og i dag fremstår de forladte fabriksbygninger nedslidte og faldefærdige. Foruden Tulipgrunden omfatter planerne yderligere ni mindre matrikler.

Det er en privat udvikler, der ønsker området omdannet til boligbyggeri, og Aarhus Kommune bakker op om ønsket. Kommunen har nu udsendt et debatoplæg om planerne og efterlyser i den forbindelse ideer og forslag fra borgerne.

To bygninger bevares

Tulipgrunden er i kommuneplanen udpeget som potentielt kulturmiljø, og der lægges derfor op til at bevare karakteristiske træk for området, herunder den gamle direktørbolig og dele af den centrale fabriksbygning. De eksisterende industribygninger påtænkes nedrevet og erstattet med boligbebyggelse af forskellig karakter. Der påtænkes desuden etableret en daginstitution i området.

Det foreslås, at ny række- og dobbelthusbebyggelse kan opføres i højst tre etager svarende til en bygningshøjde på maksimalt 12 meter, og at ny etageboligbebyggelse kan opføres i højst seks etager svarende til en højde på maksimalt 22 meter.

Ideér og forslag skal være Aarhus Kommune i hænde senest 15. maj 2015.

Aarhus Kommune lægger op til ny række- og dobbelthusbebyggelse i højst tre etager og etageboligbebyggelse i højst seks etager. Illustration fra høringsoplægget.
Aarhus Kommune lægger op til ny række- og dobbelthusbebyggelse i højst tre etager og etageboligbebyggelse i højst seks etager. Illustration fra høringsoplægget.

Relateret indhold