Nordjysk nedlukning rammer også byggeriet

Hvordan skal håndværkere, entreprenører og bygherrer agere, hvis entreprenøren arbejder på en byggeplads i en af de lukkede kommuner, men hører hjemme i en anden?
Henrik Søndergaard er advokat hos Advokatfirmaet Vingaardshus, der har kontorer i både Aalborg og Frederikshavn. Pressefoto.
Henrik Søndergaard er advokat hos Advokatfirmaet Vingaardshus, der har kontorer i både Aalborg og Frederikshavn. Pressefoto.

Forårets landsdækkende nedlukning af store dele af samfundet undtog i vid udstrækning byggebranchen, der af samfundsøkonomiske hensyn blev opfordret til at “holde hjulene i gang”.

– Det betød også, at de udfordringer som især entreprenører og håndværkere oplevede med medarbejdere, som ikke kunne eller ikke ønskede at komme på arbejde (på grund af pasning af hjemsendte børn, risiko for at udsætte nærtstående udsatte familiemedlemmer for smitte osv.) generelt ikke blev anset for at have karakter af force-majeure. Dertil blev de praktiske udfordringer betragtet som værende for begrænsede, forklarer advokat Henrik Søndergaard, der er leder af entrepriseafdelingen hos Advokatfirmaet Vingaardshus.

Han fortsætter:

– Det betød i praksis, at de forsinkelser, som dette afstedkom på mange byggepladser, ikke berettigede hverken håndværkere, entreprenører eller bygherrer til at påberåbe sig force-majeure, som grundlag for at opnå tidsfristforlængelse.

Anderledes denne gang

I denne omgang kan situationen i de syv berørte kommuner vise sig at være anderledes, lyder det fra advokatfirmaet.

Byggebranchen er således ikke undtaget i den nu gældende anbefaling om at alle privatansatte hjemsendes – med mindre de arbejder med samfundskritiske funktioner. Det må umiddelbart betyde, at byggepladser i de berørte kommuner, med de oplysninger vi har i dag, formentlig skal lukkes ned. For andre entreprenører, som driver virksomhed fra det restriktionsramte område, men som arbejder på byggepladser i andre kommuner, kan situationen omvendt betyde, at de ifølge anbefalingen ikke må møde op på igangværende byggepladser.

– Hos Advokatfirmaet Vingaardshus har vi siden Statsministerens udmelding (torsdag 5, november, red.) modtaget en lang række henvendelser fra entreprenører, bygherrer og rådgivere om, hvordan parterne skal forholde sig i disse og andre lignende situationer, fortæller Henrik Søndergaard.

– På det foreliggende grundlag er det vores vurdering, at vi nu i langt højere grad end hidtil har bevæget os ind i en force-majeure situation for både bygherre og entreprenør. Dette vil typisk betyde, at parterne hver især vil være berettiget til tidsfristforlængelse, for i hvert fald den periode hvor byggeaktiviteterne må lukkes ned, fortsætter advokaten.

Usikkerhed om godtgørelse

Håndværkere og entreprenører skal dog i denne situation være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis vil være berettiget til hverken godtgørelse eller erstatning efter AB-standardbetingelserne for forlænget byggepladsdrift – for eksempel omkostningerne ved at skulle holde stilladser, skurvogne og materiel i øvrigt ubenyttet på byggepladsen. Tabsbegrænsende tiltag bør derfor som altid overvejes og iværksættes – uanset hvem som skal betale regningen.

– Hos Advokatfirmaet Vingaardshus anbefaler vi, med den aktuelle samfundsinteresse for øje, at parterne indgår i en tæt dialog og forsøger at finde en mindelig løsning for en eventuel forsinkelse, således at parterne så vidt muligt undgår en langvarig voldgiftssag, er advokat Henrik Søndergaards opfordring.

Relateret indhold