Midtjysk firma vinder boligkontrakt på Femern-byggepladsen

De første tunnelarbejdere på den kommende Femern-byggeplads kommer til at få til huse i boliger fra ABC Pavilloner, som netop har vundet kontrakten på de første 20 boliger.
Inden længe vil det store område øst for Rødbyhavn vrimle med tunnelarbejdere. Foto: Kim Krasuld.
Inden længe vil det store område øst for Rødbyhavn vrimle med tunnelarbejdere. Foto: Kim Krasuld.

Den 26. marts besluttede Forligskredsen bag Femern-tunnelen at igangsætte anlægsfasen på den danske side af Femern Bælt. Blandt de større opgaver er arbejdet med at forberede og etablere en ny arbejdshavn øst for Rødbyhavn. Det er via havnen, at råmaterialer til tunnelelementfabrikken sejles ind, og det er også via havnen, at de færdige tunnelelementer skal sejles ud og sænkes på plads på havbunden i Femern Bælt.

Entreprenørernes ansatte skal indkvarteres i nærheden af byggepladsen.

– Derfor opfører vi nu de første 20 boliger. De bliver stillet til rådighed for entreprenørernes ansatte, indtil entreprenørerne har opført deres egne boliger ved byggepladsen, siger Henrik Christensen, teknisk direktør i Femern A/S.

Samarbejdet med ABC Pavilloner, som leverer modullerne, er påbegyndt, så boligerne er klar til entreprenørernes fortropper.

I de kontrakter, der er indgået med de store tunnelentreprenører, stiller Femern A/S høje krav til beboelsesfaciliteterne. Boligerne skal indrettes og drives sådan, at de bidrager til medarbejdernes sundhed, arbejdssikkerhed, arbejdseffektivitet og sociale miljø.

Der er konkrete krav til eksempelvis boligernes størrelse og til indeklimaet, herunder temperatur og støj. Tunnelarbejderne skal have mulighed for at få uforstyrret søvn – også efter natarbejde.

Tunnelarbejderne skal ligeledes have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og sociale arrangementer, og der skal eksempelvis være internetadgang på fællesarealer, så de kan kommunikere med deres familier.

Relateret indhold