Klagere: Skræmmende ringe informationsniveau

Nogle beboere på Falster har sendt en klage til Folketingets transport- og bygningsudvalg over et af BaneDanmarks brobyggerier.
En række lokale beboere har klaget over langsommeligheden ved opførelsen af en bro på Falster. Foto: Colourbox.
En række lokale beboere har klaget over langsommeligheden ved opførelsen af en bro på Falster. Foto: Colourbox.

I forbindelse med den af Folketinget vedtagne beslutning om fremskyndelse af anlæg af 18 vejbærende broer på Lolland og Falster blev den pågældende bro revet ned i påsken 2015 – for snart et år siden.

Inden broen blev revet ned, blev beboerne i området lovet, at der ville være en ny bro klar til brug ultimo oktober 2015, hvorved den samlede byggefase ville vare cirka syv måneder.

En så grov nedprioritering af beboerne, der benytter broen, er meget tæt på at være en direkte fornærmelse.

Repræsentant for beboerne i klage til Folketingets transport- og bygningsudvalg

Men til beboernes vores store forundring blev der efter nedrivningen stort set ikke arbejdet ved broen i op mod fire måneder, hvorefter der blev arbejdet i, som beboerne beskriver det, ‘et absolut adstadigt tempo’.

Mangel på oplysninger

Beboerne henvendte sig til BaneDanmark første gang den 26. oktober 2015 for at høre, om man forventede at blive færdige til tiden, men de kunne end ikke få oplyst, hvornår man vil afslutte arbejdet på broen og genåbne vejen.

I et brev dateret 5. november fik de dog at vide, at broen ville stå klar til brug medio/ultimo februar 2016 – altså med en forsinkelse på cirka fire måneder. Beboerne konstaterer videre, at de fire måneders forsinkelse passer med de fire måneder efter nedrivningen, hvor der intet arbejde blev udført på broen.

Det gik åbenbart fortsat langsomt frem, for i slutningen af februar fik beboerne at vide, at broen først kan genåbne marts/april 2016.

Simpelthen for ringe

– Byggeriet – samt håndteringen af hele processen og informationen omkring det – er fuldstændigt uantageligt og uacceptabelt. En samlet forsinkelse af et meget lille byggeri på op i mod seks måneder er simpelthen for ringe, uanset hvilken standard vi måler efter. En så grov nedprioritering af beboerne, der benytter broen, er meget tæt på at være en direkte fornærmelse – specielt set i lyset af, at der ikke blev udført arbejde af betydning i de første cirka fire måneder efter, at broen blev revet ned i påsken 2015. Den eneste grund, vi i her området kan se til den voldsomme forsinkelse, er, at vi er blevet groft nedprioriteret fra et byggekontor i København, der ikke har den fjerneste anelse og bekymring om den lokalbefolkning, der er daglige brugere af den for tiden fortsat manglende bro, skriver Jesper Frimand som repræsentant for beboerne.

Han kalder informationsniveauet for skræmmende ringe og konstaterer, at en samlet byggefase, der fordobles til godt et år og derved forsinkes med henved 100 procent, er ikke acceptabelt, uanset hvilken forklaring man måtte have på det.

Relateret indhold