Ingen relevant standard for grønt stål

Kontrakterne til Femernforbindelsen indeholder en lang række krav, men ikke om anvendelse af grønt stål.
Illustration: Femern A/S.
Illustration: Femern A/S.

I et svar til Folketingets Transportudvalg slår transportminister Magnus Heunicke fast, at

der ikke specifikt tages hensyn til produktionen af “grønt stål” i forbindelse med de fremtidige udbud af produktion af stål til Fehmernforbindelsen.

120 års holdbarhed

Kontrakterne for Femernforbindelsen indeholder en række kvalitetskrav, herunder krav til at stål, som anvendes i projektet, lever op til anerkendte normer og standarder med hensyn til materialekvalitet:

– Materialekvalitet er afgørende for Femern Bælt forbindelsen, da forbindelsen forventes at skulle holde i mindst 120 år, oplyser ministeren blandt andet.

Foruden krav om materialekvalitet stiller Femern A/S krav om, at entreprenørerne overholder principperne i UN Global Compact, som blandt andet fastsætter en række krav om miljøhensyn i produktionsmetoder:

– Femern A/S er derudover ikke bekendt med, at der skulle eksistere en relevant standard for “grønt stål”, oplyser Magnus Heunicke.

Relateret indhold