Håndværkerfradrag uden sæsonudjævning

Skatteminister Karsten Lauritzen har været meget hurtig med at svare på en henvendelse fra Rejsearbejdere.dk, der havde en række forslag til BoligJobordningens fremtid.
Skatteminister Karsten Lauritzen afviser ide om at lave forskellige fradragsgrænser for Boligjobordningen afhængig af, hvornår på året arbejdet udføres og betales. Foto: Skatteministeriet.
Skatteminister Karsten Lauritzen afviser ide om at lave forskellige fradragsgrænser for Boligjobordningen afhængig af, hvornår på året arbejdet udføres og betales. Foto: Skatteministeriet.

Blandt forslagene fra Rejsearbejdere.dk var, at ordningen skulle målrettes vinteraktiviteter, hvorved man kunne nedsætte sæsonledigheden., men det afvises af skatteministeren:

– Der er ikke planer om at lave forskellige fradragsgrænser afhængig af, hvornår på året arbejdet udføres og betales, idet der ved indførelsen af BoligJobordningen blev lagt vægt på, at ordningen skulle være let at administrere. Det følger af den indgåede aftale, at ordningen fra 2016 udvides med nye ‘grønne’ arbejder. Samtidig fjernes fradraget for visse typer af arbejde, der ikke har et grønt sigte. Den konkrete udformning af den fremtidige ordning vil blive fastlagt endeligt i løbet af efteråret, oplyser skatteministeren.

Der er ikke planer om at lave forskellige fradragsgrænser afhængig af, hvornår på året arbejdet udføres og betales, idet der ved indførelsen af BoligJobordningen blev lagt vægt på, at ordningen skulle være let at administrere.

Karsten Lauritzen Skatteminister

Reduktion

Rejsearbejdere.dk anfører også i henvendelsen, at fradraget på 15.000 kroner. pr. person i 2015 er for lidt, da fradragsværdien er lavere i 2015 end ved indførelsen af BoligJobordningen i 2011. Men også her afviser ministeren kritikken:

– Jeg forstår også Rejsearbejdere.dk sådan, at de – trods ønskerne om blandt andet forhøjelse af fradragsbeløbet – grundlæggende er tilfredse med, at ordningen genindføres. Det er rigtigt, som Rejsearbejdere.dk skriver, at fradrag efter BoligJobordningen har en lavere skatteværdi i 2015 end i 2011. Det skyldes den generelle reduktion af skatteværdien af fradrag, der følger af 2009-skattereformen. Der indføres en todelt BoligJobordning i 2016 og 2017, der giver mulighed for et fradrag på 6.000 kroner pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på 12.000 kroner pr. person, slutter skatteminister Karsten Lauritzen.

Relateret indhold