Fremgang for malerfaget

Men kun for de store virksomheder i malerbranchen. De mindre virksomheder rammes derimod hårdt af den nye Boligjobordning.
De mindre virksomheder rammes af den nye Boligjobordning, lyder det fra Danske Malermestre. Foto: Colourbox.
De mindre virksomheder rammes af den nye Boligjobordning, lyder det fra Danske Malermestre. Foto: Colourbox.

Selv om malerfaget sidste år oplevede en pæn fremgang i beskæftigelse og omsætning, frygter direktør Ole Draborg fra Danske Malermestre, at det billede ikke bliver lige så positivt i 2016. Det skyldes ændringen af Boligjobordningen, som gør ondt på de mindre malervirksomheder, fordi indvendigt malerarbejde er taget ud af ordningen.

Det viser den nye konjunkturundersøgelse fra Danske Malermestre, der bygger på besvarelser fra 245 virksomheder med en med en samlet beskæftigelse på 2.343 personer. Det svarer til cirka 30 procent af det samlede bygningsmalerfag.

Beskæftigelsen i malerfaget steg i løbet af 2015 med 700 mand svarende til fem procent, og især i 2. halvdel af 2015 var præget af positive tilbagemeldinger fra virksomhederne. Således meldte 52 procent om stigende omsætning, mens kun ni procent oplevede faldende omsætning i 2. halvår 2015 i forhold til den tilsvarende periode i 2014.

Afdæmpet

Forventningerne til 1. halvår 2016 er mere afdæmpede. Generelt er der et flertal, der forventer stigende omsætning og stigende beskæftigelse i første halvår, men analysen afslører samtidig, at de mindste virksomheder med op til fem ansatte ligefrem har negative forventninger til 2016:

– Det skyldes uden tvivl, at boligjobordningen fremover kun omfatter udvendigt arbejde, siger Ole Draborg til Dagens Byggeri.

Analysen viser også, at den nye lejelov for private udlejningsboliger har betydet mindre malerarbejde, idet 25 procent af de, der arbejder med vedligeholdelse i private udlejningsboliger, har oplevet et fald, mens 42 procent forventer et fald den kommende tid:

Arbejdskraft

– Det professionelle segment er på vej frem, fordi samfundsøkonomien generelt går bedre. Men det private område kommer til at lide. Det er nogle af de samme virksomheder, der rammes, fordi den nye lejelov, trods vore advarsler, betyder, at der ikke længere kan indgås aftaler om nyistandsættelse ved fraflytning, forklarer Ole Draborg, der frygter, at vedligeholdelsesstandarden i privat boliger på længere sigt forringes.

Han mener dog ikke, trods den stigende beskæftigelse, at der bliver mangel på arbejdskraft:

– Vi har stadig en ledighed i størrelsesordenen 8½ procent, så der er nogle at tage af. Dertil kommer den arbejdskraft, som i øjeblikket er ovre i andre brancher, fordi der ikke har været jobs i byggebranchen. Måske er der en chance for at trække nogle af de folk tilbage. Dertil kommer, ligesom sidst, da vi havde højkonjunktur, at vi kunne hente arbejdskraft fra udlandet, og det kan vi også fremover, slutter Danske Malermestres direktør.

Relateret indhold