Field’s er ulovligt

Bilka, H&M og Magasin i Field's er i strid med lokalplanen, og derfor er shoppingcentret ulovligt. Det har Natur- og Miljøklagenævnet afgjort.
Field's har mere end 140 butikker og 18 caféer og restauranter. Foto: Colourbox.
Field's har mere end 140 butikker og 18 caféer og restauranter. Foto: Colourbox.

Den 9. marts 2004 slog Field’s dørene op til 148.000 kvadratmeter butikker, caféer og restauranter i Ørestaden. Nu tyder noget dog på, at den byggetilladelse, Field’s i sin tid fik, ikke har været helt lovlig.

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt afgjort, at byggeriet ikke er i overensstemmelse med den gældende lokalplan, idet Field’s på papiret skal være et stormagasin, men ikke opfylder reglerne herfor. Blandt andet skal der være mindst én større butik, og idet der ikke er det, får Field’s karakter af et storcenter, og det er ikke lovligt ifølge lokalplanen.

Den oprindelige byggetilladelse til stormagasinet har været prøvet i Østre Landsret, som i 2011 fandt, at Bilka, Hennes & Mauritz og Debenhams/Magasin i Fields tilsammen ikke tilnærmelsesvist opfyldte kriterierne for at udgøre et stormagasin.

Ansvaret gives videre

Københavns Kommune skulle herefter sørge for, at forholdet blev lovliggjort. Den 3. maj 2013 gav Københavns Kommune derfor en ny byggetilladelse til stormagasinet, bestående af Bilka, Hennes & Mauritz og Magasin, m.fl. Byggetilladelsen medførte bl.a., at der skulle oprettes to nye indgange til stormagasinet, samt design- og markedsføringsmæssige ændringer, navnlig i form af opsætning af en ny frise i stormagasinets gangarealer med angivelse af stormagasinets logo “Field’s stormagasin”.

Ifølge Natur- og Miljøklagenævnet er disse ændringer ikke tilstrækkelige til, at Field’s kan leve op til kravene om at være et stormagasin. Det er nu op til Københavns Kommune at beslutte, hvilke konsekvenser afgørelsen skal have for Field’s.

Field’s ejes af Steen & Strøm Danmark A/S og er designet af C.F. Møller og Evenden & Haskolls.

Relateret indhold