Femern-forbindelsen sat under yderligere pres

Liberal Alliance, De Radikale og Dansk Folkeparti udtrykker skepsis og utilfredshed med situationen.
Forbindelsen over Femern Bælt er løbet ind i yderligere problemer, og situationen vækker bekymring hos flere politiske partier. Visualisering: Femern A/S.
Forbindelsen over Femern Bælt er løbet ind i yderligere problemer, og situationen vækker bekymring hos flere politiske partier. Visualisering: Femern A/S.

Selv om de tyske politikere formelt har givet støtte til etableringen af Femern-forbindelsen, så står den tyske miljøgodkendelse fortsat uafklaret, og det er ikke sikkert, at den bliver nem.

Den tyske myndighedsgodkendelse er endnu ikke givet, og ifølge Reinhard Meyer, delstatstransportminister i Slesvig-Holsten, kan det trække ud i lang tid.

Det er utrolig trist, at vi på så sent et tidspunkt får oplysninger om, at vi ikke kan komme i gang før 2019. Det hænger ikke sammen med det hastværk, vi har haft på dansk side for at få vedtaget anlægsloven.

Villum Christensen, Liberal Alliance

Den tyske godkendelse kommer tidligst i 2017, og derefter må man imødese en række miljøsager ved det tyske domstolssystem. Hvor længe det varer er svært at sige, men de kan godt trække sagen yderligere to-fem år, før de er endelig afgjort, og inden da er der ingen danske politikere med fornuften i behold, der tør sætte en spade i jorden.

Det ville nemlig ikke være så godt at stå midt ude i Østersøen med en tunnel, der ikke kan komme videre, fordi tyskerne vender tommelen nedad eller ikke kan leve op til aftalerne omkring tyske landanlæg.

Økonomisk bæredygtighed

Den danske proces er ellers i fuld gang, og i midten af september modtog Femern A/S de endelige tilbud, svarende til 75-80 procent af projektets anlægsentrepriser, og det forventes, at der i november kan præsenteres en finansiel analyse af projektets økonomiske bæredygtighed.

Dels på baggrund af den nye tyske tidsplan og dels mulighederne for at udnytte den tildelte EU-støtte, som er givet for perioden 2016-2019.

Radikal skepsis

Et af de partier, der er med i forliget om Femern-forbindelsen, er De Radikale, og partiets transportordfører Andreas Steenberg siger til Dagens Byggeri:

– Vi bliver nødt til at vente i den tid, som er nødvendig. Projektet er meget udfordret, både hvad angår økonomi og miljøgodkendelser i Tyskland. Derfor må vi sætte os ned med ministeren og finde ud af, hvad vi skal gøre ved det. Tålmodigheden fra vores side rækker til, at kan det ikke lade sig gøre at finansiere projektet med brugerbetaling, stopper det. Det er et problem, at vi ikke kan komme i gang, for vi er i færd med at lave kontrakterne. Får vi ikke flere penge fra EU, hvis ikke tyskerne godkender, eller hvis priserne på anlægsopgaverne ikke kommer ned, kan projektet ikke gennemføres, siger Andreas Steenberg.

Beklageligt

Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen understreger, at “det er beklageligt med forsinkelserne”, og han siger videre:

– Vi kan ikke forsinke projektet i al evighed. For hvert år Femern-forbindelsen forsinkes, koster det 700-800 millioner kroner ekstra alene for at holde processen i gang. Der er en smertegrænse, men lad os se, hvordan økonomien ser ud, når vi har talt med Femern A/S bestyrelse. Jeg tror stadig på projektet. Men kommer vi helt hen i 2021 eller måske 2023, ved vi eksempelvis ikke, hvordan renten udvikler sig. Der er mange ubekendte, og jeg er ikke parat til at sætte entreprenører i gang, før der er en sikkerhed for, at vi kan komme i land på den anden side hos tyskerne, siger Kim Christiansen til Dagens Byggeri.

“Utrolig trist”

Heller ikke Liberal Alliances Villum Christensen er helt tryg ved situationen:

– Det er utrolig trist, at vi på så sent et tidspunkt får oplysninger om, at vi ikke kan komme i gang før 2019. Det hænger ikke sammen med det hastværk, vi har haft på dansk side for at få vedtaget anlægsloven. Det er ikke synkroniseret med det, der sker på den anden side af Østersøen. Jeg tror ikke, at nogen trækker stikket, men det er utrolig trist, at vi har brugt så meget krudt på at få entreprenører i tale og aftaler på plads, hvis vi må meddele dem, at vi ikke kan skrive under før om fire år. Det er ikke rettidig omhu, siger Villum Christensen.

Relateret indhold