Fanden tager de sidste

- Arbejdsgiverne er fløjtende ligeglade, bare de får arbejdskraften så billig som muligt, siger Gunde Odgaard fra BAT-kartellet.
Et sted mellem 60.000 og 80.000 udenlandske arbejdere er kommet til Danmark, og de presser både lønninger og arbejdsforhold. Foto: Colourbox.
Et sted mellem 60.000 og 80.000 udenlandske arbejdere er kommet til Danmark, og de presser både lønninger og arbejdsforhold. Foto: Colourbox.

Ifølge en meningsmåling foretaget for Avisen.dk frygter hver tredje danske lønmodtager, at konkurrencen fra udenlandsk arbejdskraft, der kommer her til landet for at arbejde, vil forringe deres løn- og arbejdsvilkår.

Formanden for 3F, Per Christensen, mener, at et sted mellem 60.000 og 80.000 udenlandske arbejdere er kommet her til landet, og de presser både lønninger og arbejdsforhold.

Ikke mindst bygge- og anlægsbranchen er ramt af den østeuropæiske arbejdskraft og østeuropæiske firmaer, der arbejder som udstationerede og underentreprenører til meget lavere lønninger, end de gældende på det danske arbejdsmarked, hvor der er tradition for at forhandle lønnen lokalt.

Den nye virkelighed

Men skal man tro arbejdsmarkedschef Louise Pihl fra Dansk Byggeri, skal de danske byggearbejdere “indstille sig på den nye virkelighed og se fremad”. Hun siger til Avisen.dk:

– Jeg kan godt forstå, at folk bliver bekymrede, når der er forandringer. Men det er jo vilkårene, når man lever i en åben økonomi og en verden, der bliver mere og mere globaliseret. Så må vi bare håbe, at vi kan geare os til det. Det handler om at finde ud af, hvor vi er særligt gode i Danmark, siger hun.

Regionalt – ikke globalt

Men sekretariatschef Gunde Odgaard fra BAT-kartellet afviser Louise Pihls påstand:

– Vi former jo selv vores fremtid, og det danske arbejdsmarked er ikke globalt, men regionalt. Det har vi været i byggebranchen i mange år. Det er ikke et problem med udenlandsk arbejdskraft, men at der er problemer med den udenlandske arbejdskrafts løn- og arbejdsvilkår. Hvordan skal vi fortælle unge mennesker, at de skal tage en fireårig uddannelse, når arbejdsgiverne udskifter danske faglærte byggearbejdere med udlændinge til 50 kroner i timen, siger Gunde Odgaard.

Grådighed

Han peger på, at Skat, fagbevægelsen og Arbejdstilsynet daglig oplever, at udenlandske virksomheder overtræder de danske løn- og arbejdsvilkår:

– Det skal vi da ikke bare omstille os til. For mange arbejdsgivere drives af grådighed, der i øvrigt er en af “de syv dødssynder”, og det er der jo en årsag til. Det er ikke uden grund, at vi har omkring 400 sager årligt om, at arbejdsgiverne ikke overholder overenskomsten. Dansk Byggeri har åbenbart mange medlemmer, der er dårlige til at forstå, eller ikke vil forstå, hvad de har skrevet under på. Arbejdsgiverne er fløjtende ligeglade, bare de får arbejdskraften så billig som muligt, siger Gunde Odgaard til Dagens Byggeri

Ikke en chance

Direktør Erik Møbius fra Dansk Håndværk er rystet over, hvad han kalder Dansk Byggeris “ligegyldige holdning i forhold til unfair konkurrence fra udenlandske virksomheder og byggearbejdere”:

– De små – og mellemstore danske byggevirksomheder har ikke en chance for at klare sig, hvis Dansk Byggeri får lov til at bestemme. Så bliver det efter devisen, at “fanden hytter sine og tager den sidste”. Vi har indrettet den danske byggebranche ikke alene efter de faglige krav, men også en række samfundsmæssige betingelser, der stiller krav til virksomhederne om skatteregnskaber, høje afgifter, dyre forsikringer, overenskomstmæssige lønninger aftalt lokalt og dermed over minimallønnen, et anstændigt arbejdsmiljø og så videre. Alt sammen noget, der indvirker på prisen for arbejdet, men også noget vi som mindre byggevirksomheder selvfølgelig er parate til at leve op til og dermed tage et medansvar for det danske velfærdssamfund. Men Dansk Byggeri ønsker tydeligvis bare at få arbejdskraften og underentreprenørerne så billigt som muligt uden at tage et socialt ansvar, siger Erik Møbius til Dagens Byggeri.

For mange eksempler

Han slår samtidig fast, at Dansk Håndværk er godt tilfreds med, at den offentlige sektor – også kommunerne – i stigende grad stiller krav om arbejdsklausuler, “så det sikres, at de mindre danske byggevirksomheder har en chance for at byde ind på opgaverne uden risiko for at blive underløbet økonomisk af østeuropæiske sociale dumpingtilbud”:

– Vi har set rigeligt med eksempler på, at skattekroner bruges på projekter, hvor der arbejder udenlandske byggearbejdere til lønninger langt under det danske niveau. Det er ikke rimeligt, at danske skatteydere, herunder de mindre byggevirksomheder, skal finansiere, at det offentlige benytter udenlandsk arbejdskraft, der tager danske arbejdspladser på unfair vilkår, slutter Erik Møbius.

Relateret indhold