Bygningskonsulenter stifter ny organisation

Under det mere mundrette navn Danske Bygningskonsulenter fortsætter hovedparten af det gamle BfBE i en ny og mere åben rådgiverorganisation.
En del af det tidligere BfBE fortsætter som Danske Bygningskonsulenter. Foto: Colourbox.
En del af det tidligere BfBE fortsætter som Danske Bygningskonsulenter. Foto: Colourbox.

De fleste af landets bygningskonsulenter har valgt at samle sig i en ny erhvervsorganisation. Under navnet Danske Bygningskonsulenter har en række virksomheder taget initiativ til at danne en forening, der skal favne de virksomheder, som har ekspertise i vurdering og udvikling af den danske bygningsmasse.

Baggrunden er, at majoriteten af de virksomheder, der i dag er knyttet til BfBE – brancheforening for bygningssagkyndige og energikonsulenter – ikke ønsker at følge med BfBE ind i Dansk Industri. Det er især de mindre medlemsvirksomheder, som mener, at det vil medføre en fordyrelse og en forringelse af værdien af medlemskabet. De har derfor besluttet at danne en ny brancheorganisation, der kan hjælpe med de daglige udfordringer og med at varetage deres interesser over for myndigheder og politikere.

Fokus på de små

Danske Bygningskonsulenter bliver indtil videre tegnet af tidligere formand for BfBE, Tommy Glindvad, der efter ni år som formand har valgt at forlade posten og sin plads i bestyrelsen sammen med to andre bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med fremsættelsen af planerne for at flytte organisationen ind i Dansk Industri.

– I Danske Bygningskonsulenter vil vi have fokus på branchens små og mellemstore virksomheder, som har brug for et godt produkt til en fornuftig pris. Vi har som mål at give medlemsvirksomhederne samme gode service og interessevaretagelse, som de har fået hidtil, siger Tommy Glindvad og fortsætter:

– Med en ny start kan vi samtidig udnytte det store interessesammenfald, der er blandt mange konsulent- og rådgivergrupper i og omkring byggeriet. Det er vores ambition at invitere konsulentvirksomheder inden for skimmelundersøgelser, PCB, arkitekter, Bedre Bolig-rådgivning, tæthedsmåling af bygninger og en række beslægtede områder og arbejde for deres fælles interesser om at levere specialiserede konsulentydelser på et stort marked og til den rigtige pris.

Hos Dansk Byggeri

Danske Bygningskonsulenter placerer sit sekretariat hos Dansk Byggeri uden at blive en del af den større organisation.

– Fra Dansk Byggeri ser vi et stort behov for at få samling på grupperne af konsulentvirksomheder på bygningsområdet. Der er brug for at skabe en forståelse for nødvendigheden af seriøse og professionelle konsulentydelser, som går på tværs af fagene, uanset om det drejer sig om skimmel, tæthedsmåling eller energimærkning, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri og gør det klart, at Danske Bygningskonsulenter vil være meget velkomne i Dansk Byggeris hus.

– Her har vi en lang tradition for værtskab for sekretariater inden for bygningsrådgivning og andre aktører i byggeriets værdikæde. Det kan ikke undgås at give bedre forståelse for fælles interesser og udviklingsmuligheder, når man befinder sig under samme tag.

Efter planen vil Danske Bygningskonsulenter inden jul gennemføre en stiftende generalforsamling og få valgt en bestyrelse, så man straks i det nye år er parat til at løfte de mange opgaver, som ligger lige for.

Relateret indhold