Byggebeskæftigelsen i fremgang

I august var beskæftigelsen i nybyggeri og anlægsvirksomhed vokset i forhold til samme måned sidste år, mens der er vigende beskæftigelse ved bygningsreparation.
- Der er stigende beskæftigelse ved nybyggeri, idet der er fremgang i nybyggeriet af boliger, mens erhvervsbyggeriet og det offentlige byggeri er på cirka det samme niveau som i fjor, siger chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri. Foto: Colourbox.
- Der er stigende beskæftigelse ved nybyggeri, idet der er fremgang i nybyggeriet af boliger, mens erhvervsbyggeriet og det offentlige byggeri er på cirka det samme niveau som i fjor, siger chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri. Foto: Colourbox.

Ifølge Danmarks Statistik var der pr. medio august 2015 beskæftiget 159.000 arbejdere, funktionærer og mestre ved bygge- og anlægsvirksomhed. Det var 7.700 flere end i august 2014, hvilket svarer til en vækst på 5,1 procent. Det oplyser Dansk Byggeri i en pressemeddelelse.

– Der er stigende beskæftigelse ved nybyggeri, idet der er fremgang i nybyggeriet af boliger, mens erhvervsbyggeriet og det offentlige byggeri er på cirka det samme niveau som i fjor, siger chefanalytiker Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri.

Vi står over for et stort fald i renoveringerne af de almene boliger, som har været oppe på et ekstraordinært højt niveau, og derfor er det godt, at BoligJobordningen er blevet genindført.

Finn Bo Frandsen{break}Chefanalytiker i Dansk Byggeri

Fald i renoveringer

På anlægsområdet er der mange store projekter under udførelse, først og fremmest i forbindelse med Metro Cityringen under hovedstaden og jernbanen København-Køge-Ringsted.

– Aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse ser ud til at være kulmineret. I august var der færre beskæftigede både i forhold til maj i år og august i fjor. Vi står over for et stort fald i renoveringerne af de almene boliger, som har været oppe på et ekstraordinært højt niveau, og derfor er det godt, at BoligJobordningen er blevet genindført, siger Finn Bo Frandsen.

Bygge- og anlægsaktiviteten er ikke jævnt fordelt gennem det enkelte år. Aktiviteten er sædvanligvis højest i 3. kvartal og lavest i 1. kvartal. For året 2015 som helhed forventer Dansk Byggeri, at der vil være cirka 154.000 beskæftigede, hvilket er godt 5.000 flere end i 2014.

Relateret indhold