BK2020 kan ikke betale sig

Økonomisk gevinst, der opnås ved det lavere energiforbrug, er ikke nok til også at finansiere de skærpede krav til dagslys og indeklima.
I forbindelse med et byggeri på Odense Universitet er der faktorer, som gør, at lavenergiklasse BK2020 ikke vurderes rentabelt. Foto: Colourbox.
I forbindelse med et byggeri på Odense Universitet er der faktorer, som gør, at lavenergiklasse BK2020 ikke vurderes rentabelt. Foto: Colourbox.

Som tidligere nævnt i Dagens Byggeri i forbindelse med et byggeri på Odense Universitet er der faktorer, som gør, at lavenergiklasse BK2020 ikke vurderes rentabelt.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV) oplyser over for Frank Aaen fra Enhedslisten, at der både er foretaget totaløkonomiske beregninger i forhold til BK2020 samt beregninger alene for energi, og “overordnet set er BK2020 ikke rentabel i det konkrete projekt primært på grund af øgede krav til dagslys og indeklima i BK2020”.

BK2020 adskiller sig fra Lavenergiklasse 2015 (LK2015) i form af blandt andet skærpede krav til dagslys og indeklima:

Ingen rentabilitet

– Hovedformålet med de skærpede krav til dagslys og indeklima er øget komfort i bygninger. Samtidig stiller BK2020 i forhold til LK2015 skærpede krav til, hvor meget energi bygningen må bruge. Den økonomiske gevinst, der opnås ved det lavere energiforbrug, er ikke tilstrækkelig til også at finansiere de skærpede krav til dagslys og indeklima i BK2020. Det medfører, at der ikke kan opnås samlet rentabilitet i kravene i BK2020. På baggrund af rådgivers beregninger – og en samlet overordnet vurdering af projektet – er det vurderet, at BK2020 ikke er rentabelt i det konkrete projekt. Totalentreprenøren vil under projekteringen skulle vurdere, om der kan gennemføres supplerende energimæssigt rentable tiltag – ud over LK2015 – indenfor bevillingen, oplyser Rasmus Helveg Petersen.

Relateret indhold