Beskæftigelsesminister traf ulovlig beslutning

Beskæftigelsesministeriet traf beslutning om at stille opkrævninger af barselsudligning i bero, men det viser sig, at den beslutning er ulovlig. Nu skal ordningen enten målrettes eller lukkes.
Alle små håndværksmestre er omfattet af barselsudligningsordningen, som beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ulovligt har sat i bero. Foto: Colourbox.
Alle små håndværksmestre er omfattet af barselsudligningsordningen, som beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ulovligt har sat i bero. Foto: Colourbox.

FAKTA

  • Ifølge § 1, stk. 2, i lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende omfatter ordningen personer, der af Skat er registreret som udøvere af selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller honorarmodtagere med B-indkomst.
  • Bidraget fastsættes forholdsmæssigt eller bortfalder helt, hvis der samtidig er indbetalt ATP-bidrag for den pågældende som lønmodtager. Den juridiske afklaring med Justitsministeriet har fastlagt, at i det omfang, der ikke er indbetalt ATP-bidrag for den pågældende som lønmodtager, skal der opkræves fuldt bidrag, uanset hvor lille indtjeningen som selvstændig eller honorarmodtager med B-indkomst er for den pågældende. Barselsudligningsbidraget er på 328 kroner årligt, der er fradragsberettiget.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har orienteret Folketinget om, at der er opstået “et akut problem med opstarten af barselsudligningsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende”.

Alle selvstændige i Danmark skal betale til barselsudligningsordningen. Det betyder blandt andet, at hundreder af små håndværksmestre skal bidrage til en ordning, de aldrig vil få glæde af, og som ifølge kritikerne af ordningen først og fremmest retter sig mod damefrisører og andre traditionelle kvindefag.

For at sikre hjemmel til at undlade at opkræve de bidrag, som lovens ordlyd kræver, vil jeg snarest fremsende et aktstykke til Finansudvalget herom.

Jørn Neergaard Larsen Beskæftigelsesminister

Ifølge ATP har den første opkrævning af bidrag til ordningen resulteret i mange henvendelser fra personer, der havde modtaget en opkrævning, “uden at de efter almindelig forståelse kunne betegnes som selvstændige”.

Der var blandt andet tale om pensionister, der har deltaget i medicinske forsøg eller været valgtilforordnede, og studerende, der havde holdt en forelæsning og derved opnået en ganske lille B-indkomst.

80.000 sendt ud

Beskæftigelsesministeriet traf derfor beslutning om at stille opkrævningerne i bero for at undersøge det nærmere.

Men det viser sig nu, at den beslutning ifølge loven er ulovlig. Det beklager beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen over for Folketinget.

På daværende tidspunkt var der sendt ca. 80.000 ud af i alt ca. 218.000 opkrævninger ud. Det var Beskæftigelsesministeriets vurdering, at der var tvivl om, hvorvidt der var hjemmel til at opkræve bidrag fra hele den persongruppe, der havde modtaget en opkrævning.

Beskæftigelsesministeren erkender nu, at der reelt er tale om en afgift, og at det derfor ikke kan besluttes administrativt at fravige lovens bestemmelser om opkrævningen.

Kan blive lukket

– Jeg finder ikke, at det har været hensigten med ordningen at opkræve bidrag fra personer, der ikke med rette kan betegnes som selvstændigt erhvervsdrivende. For at sikre hjemmel til at undlade at opkræve de bidrag, som lovens ordlyd kræver, vil jeg snarest fremsende et aktstykke til Finansudvalget herom. Regeringen vil samtidig overveje, hvordan barselsudligningsordningen for selvstændige hensigtsmæssigt håndteres fremadrettet. Dette kan for eksempel ske enten ved en målretning af ordningen, eller ved at ordningen lukkes, skriver ministeren til Folketingets Finansudvalg.

Relateret indhold