Bat-kartellet savner stadig kædeansvar

Sekretariatschef Gunde Odgaard efterlyser stærkere indsats mod social dumping i regeringens finanslovsforslag.
BAT-kartellets sekretariatschef Gunde Odgaard efterlyser en stærkere indsats mod social dumping i regeringens finanslovsforslag. Foto: Colourbox.
BAT-kartellets sekretariatschef Gunde Odgaard efterlyser en stærkere indsats mod social dumping i regeringens finanslovsforslag. Foto: Colourbox.

Det vil være synd at påstå, at fagbevægelsen er udelt begejstret over regeringens udkast til næste års finanslov.

Ganske vist fordobles skattefradraget for fagforeningskontingent, et længe næret ønske, men dels mangler en revision af reglerne for dagpenge og dels efterlyses en stærkere indsats mod social dumping.

BAT-kartellets sekretariatschef Gunde Odgaard siger til Dagens Byggeri, at det er godt, at id-kortet, der tidligere er vedtaget, kommer med i Finansloven, men han slår samtidig fast, at det skal udformes i en god og operativ form, så det kan anvendes af både myndigheder, fagbevægelsen og arbejdsgiverne.

– Det skal indeholde de oplysninger, der er brug for og kan tjekkes. Men vi havde også gerne set, at der var afsat flere penge til kontrolarbejdet hos Skat, Arbejdstilsynet og politiet. For det første kan vi se, at det virker, og for det andet er der stadig et enormt behov for at kontrollere, siger Gunde Odgaard.

Bekvemmelighedsflag

Samtidig havde han gerne set, at der tages hul på at kontrollere, om de udstationerende virksomheder og de udstationerede arbejdstagere i det hele taget har ret til at arbejde i Danmark “under udstationeringens bekvemmelighedsflag”.

– Vi vil forsøge at bringe det ind i finanslovsforhandlingerne med de partier, der skal laves forlig med. Oplysningerne i RUT-registret er ok, men de kontrolleres ikke. De danske myndigheder skal tage oplysningerne i RUT og drage til Polen og andre østeuropæiske lande og undersøge, om de pågældende virksomheder overhovedet er registreret og har den egenproduktion, de skal have i deres hjemlande, siger Gunde Odgaard.

Han ser i øvrigt gerne, at der stilles krav om, at oplysningerne kontrolleres, inden arbejde påbegyndes i Danmark.

Sisyfos-opgave

Gunde Odgaard erkender, at der er tale om noget af en Sisyfos-opgave, hvis der skal sættes effektivt ind over for social dumping.

– Vi gør det til en Sisyfos-opgave ved ikke at have nogle foranstaltninger i form af sorteringsmekanismer. En anden sorteringsmekanisme er at indføre kædeansvar, der betyder, at hovedentreprenøren får en helt anden egeninteresse i at vide, om kæden af underentreprenører har styr på tingene eller ej. Vi går ikke ind for kædeansvar, fordi vi har lyst til at føre en byge af kædeansvarssager, men fordi det er en sorteringsmekanisme, siger Gunde Odgaard.

Relateret indhold