Atkins: Her kan kommunerne finde besparelser

Danske kommuner kan spare over en halv milliard kroner på at konkurrenceudsætte driftsopgaver inden for park og vej, påpeger rådgivningsvirksomheden.
Vej- og parkområdet er et oplagt sted for kommunerne at spare penge, mener rådgivningsvirksomheden Atkins. PR foto: Hedeselskabet.
Vej- og parkområdet er et oplagt sted for kommunerne at spare penge, mener rådgivningsvirksomheden Atkins. PR foto: Hedeselskabet.

Danske kommuner lægger i disse uger budgetter for 2016, og mange steder kæmpes der for at finde de sidste besparelser for at få det hele til at hænge sammen. Men der er hjælp at hente ved at konkurrenceudsætte opgaverne.

Ifølge projektchef Allan Therkelsen fra rådgivningsvirksomheden Atkins kan kommuner helt konkret vedvarende spare adskillige millioner om året ved at konkurrenceudsætte driftsopgaver inden for vej- og parkområdet.

Det samlede besparelsespotential i en kommune som Favrskov ligger derfor i størrelsesordenen fem millioner kroner årligt, svarende til cirka 20 procent af kommunens samlede driftsbudget for vej- og parkområdet.

Allan Therkelsen, projektchef i Atkins og tidligere afdelingsleder i Favrskov Kommune.

Hans udsagn støttes af Dansk Byggeri, som vurderer, at danske kommuner samlet set kan spare 550 millioner kroner årligt på området. Og en undersøgelse fra Megafon bekræfter, at der faktisk ikke er så stor modstand i befolkningen mod, at private løser opgaver inden for vej og park set i forhold til opgaveløsning på andre områder såsom institutioner og skoler.

Den rigtige vej

HedeDanmark overtog i april 2012 driften af Favrskov Kommunes vej- og parkområde, hvilket hvert år har sparet kommunen for fire millioner kroner. Kontrakten er netop forlænget og løber frem til april 2018.

– Favrskov Kommune valgte at udlicitere driften på baggrund af en budgetaftale for 2012, hvor der skulle spares penge. Vi har haft gode erfaringer med hele processen og den efterfølgende drift. Jeg synes, at det er den rigtige vej at gå for kommunerne, idet park- og vejdrift ikke længere behøver at være opgaver, der løses i eget regi, siger Charlotte Green, tidligere formand for teknik- og miljøudvalget i Favrskov Kommune.

Den store besparelse er realiseret, selvom kommunen ikke engang har udnyttet det fulde potentiale ved udlicitering, idet en række opgaver fortsat løses af en mindre intern serviceenhed i kommunen. Hertil kommer, at udliciteringen af vintervedligeholdelsen heller ikke er medregnet i den samlede besparelse.

– Det samlede besparelsespotential i en kommune som Favrskov ligger derfor i størrelsesordenen fem millioner kroner årligt, svarende til cirka 20 procent af kommunens samlede driftsbudget for vej- og parkområdet, siger Allan Therkelsen, der indtil for nyligt selv var afdelingsleder i Favrskov Kommune, men nu arbejder som projektchef i Atkins, hvor han vil hjælpe andre kommuner med at realisere lignende besparelser.

Mindre upopulær

I Frederikssund Kommune har den samlede besparelse været på omkring ti millioner kroner, svarende til en fjerdedel af det samlede driftsbudget. På landsplan er der ifølge Dansk Byggeri samlet set et besparelsespotentiale på omkring 550 mio. kr. på området.

– Det er et helt oplagt område at vælge øget privat engagement inden for. Ikke mindst fordi udlicitering af driftsopgaver på vej- og parkområder er mindre upopulære end andre områder, hvor borgere godt kan være mere kritiske, siger Allan Therkelsen.

Ifølge en Megafon-undersøgelse fra 2012 ser befolkningen nemlig i højere grad positivt på at inddrage private virksomheder på dette område frem for inddragelse af private aktører i driften af daginstitutioner, skoler og kulturinstitutioner.

Varig besparelse

I England er man omkring 20 år længere fremme med udlicitering af driftsopgaver inden for park- og vej. Og her er der en langt højere udliciteringsgrad. Man har derfor også langt flere erfaringer med udbud og genudbud, lyder budskabet fra Atkins.

Og på baggrund af de engelske erfaringer er der derfor belæg for at tro, at de opnåede besparelser i Danmark ikke blot er en enlig svale, men at de kan fastholdes over tid.

– Outsourcing har vist sig at levere værdi for pengene i den offentlige sektor. Vi har gode erfaringer fra mange års praksis, hvor vi har erfaret, at prisniveauet holder og endda fortsætter med at falde. Vores rådgivning har hjulpet kunder med at fastholde et omkostningseffektivt prisniveau fra leverandører og samtidigt opretholde det rette niveau af engagement til at styre vores kunders risiko, sikre levering og opnå deres sociale målsætninger, siger Adam Stork, chef for Business Consulting og indkøb hos Atkins UK.

Erfaringerne viser, at ved førstegangsudbud er der 20-25 procent forskel på det billigste og dyreste tilbud. Men over tid har priserne i tilbuddene en tendens til at blive mere ensartede. Det generelle billede er, at når en kontrakt har været udbudt fire-fem gange, svinger priserne mellem det dyreste og billigste bud med kun en til to procent.

Fortsat stort potentiale

Ifølge de officielle opgørelser fra KL er den samlede konkurrenceudsættelsesgrad på trafik- og infrastruktur på lidt over 50 pct., men den er faktisk faldet de seneste år. I 2013 var den 53,0 pct. og i 2014 var den faldet til 50,8 pct.

– Der er således fortsat et stort uudnyttet potentiale, idet den høje konkurrenceudsættelsesgrad dækker over, at der f.eks. i forhold til den kollektive trafik, som er en del af kontoområdet, er en konkurrenceudsættelsesgrad på næsten 75 procent, konkluderer Atkins.

Relateret indhold