Solen skinner så småt på små solcelleanlæg

Søren Rise er chefkonsulent hos Tekniq. Pressefoto.
Søren Rise er chefkonsulent hos Tekniq. Pressefoto.

Regeringen og partierne i energiforligskredsen (Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten) har indgået en aftale om at afsætte 105 millioner kroner til mindre solcelleprojekter på op til 1 MW.

Aftalen mødes med tilfredshed hos Tekniq. Her håber vi, at den brede politiske aftale kan sikre, at der fastholdes kompetencer og job inden for de mindre solcelleanlæg på bygninger.

Solcellebranchen har gennem en årrække oplevet, hvordan politisk bølgegang har svækket markedet. I forlængelse af den nye aftale anbefaler vi derfor, at der snarest findes en udbudsløsning for 2019, så der kommer en større stabilitet, når det gælder branchens fremtid.

Med aftalen om de 105 millioner kroner bliver der bedre betingelser for mindre anlæg på op til 1 MW, der tilsluttes direkte til elnettet. Forventningen er, at støttekronerne kan resultere i en samlet udbygning af solceller på 35 MW – hvilket svarer til et års forbrug af grøn strøm til 12.500 husstande.

Det endelige resultat vil blive et godt pejlemærke for, hvor billigt de mindre solcelleanlæg kan levere el til fremtidens energisystem. Selv om 35 MW er en ganske lille del af den samlede elproduktion, er det et vigtigt skridt på vejen mod det fossilfri samfund.

Tekniq anbefaler samtidig, at der i forbindelse med det kommende energiforlig også skabes stabile forudsætninger for solcelleanlæg, der tilsluttes direkte i ejerens installationer – de såkaldte egenforsyningsanlæg.

Set i lyset af de seneste analyser af solcellemarkedet, vil de bygningsintegrerede solceller være et område, hvor Danmark har mulighed for at være helt i front på det globale marked. Derfor bør der arbejdes for at styrke kompetencerne og produktionen på netop dette område.

Dagens aftale er dog et vigtigt første skridt mod at få solcelleteknologien integreret i det danske energisystem.

Relateret indhold