Alle offentlige bygninger skal trimmes energimæssigt

Den offentlige sektor bør vise vej og gå foran på energiområdet, skriver chefkonsulent Cammilla Damsø Pedersen.
Alle offentlige bygninger bør gå forrest i forhold til energirenovering, mener chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen fra Dansk Byggeri. Foto: Colourbox
Alle offentlige bygninger bør gå forrest i forhold til energirenovering, mener chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen fra Dansk Byggeri. Foto: Colourbox

Den offentlige sektor bør vise vej og gå foran på energiområdet. Der skal høstes gevinster på energiregnskabet, når der bliver renoveret. Det er derfor indlysende rigtigt også at stille ambitiøse krav til regioner og kommuner om at energirenovere deres bygninger – akkurat som staten er forpligtet af EU til at energirenovere deres bygninger.

Den direkte gevinst er sund energiøkonomi, og at vi ikke fyrer unødigt for skatteborgernes penge. Så Dansk Byggeri har taget dette forslag med i rækken af initiativer, der bør være med i regeringens kommende vækstplan.

Vi har ovenikøbet regnet på sidegevinsten, som vil være en samlet årlig beskæftigelseseffekt på ca. 350 fuldtidspersoner i 2014 og 2015. Hertil kommer ca. 500 hvert år de kommende år som følge af det permanent forøgede aktivitetsniveau. Og det er vel at mærke job, der i sagens natur vil være spredt ud over hele Danmarkskortet.

Standby eller syltekrukke

Kommunerne og regionerne har tidligere haft aftaler om at mindske energiforbruget i de offentlige bygninger. Aftaler, der skulle evalueres i 2012 – men som åbenbart røg i syltekrukken, for siden har drøftelserne ligget stille, og der er heller ikke offentliggjort nogen evaluering. Der er altså ingen, der har overblik over energiforbruget i de kommunale bygninger, eller over om kommunerne har opnået energibesparelser som følge af aftalen.

Det forlyder dog, at Energistyrelsen skal til at se på rammerne for en ny aftale for kommunerne og regionerne, og det ville jo være nemt at copy-paste de forpligtigelser, staten har gennem EU’s direktiv om energieffektivitet.

Som bekendt skal staten energirenovere 3 procent af deres ejendomsportefølje hvert år fra i år. Staten kan også opfylde forpligtelsen ved at garantere energibesparelser gennemført senest i 2020, men med en effekt, der svarer til kravet om 3 procent årlige energirenoveringer. Hvilken tilgang Danmark vælger er uvis, men Dansk Byggeri anbefaler, at ambitionerne er høje, og at de tilrettelægges på en måde, der driver nye innovative løsninger frem.

Skal ligestilles

Under alle omstændigheder er der masser af god fornuft i at sætte fokus på alle offentlige bygninger. Det er en kendsgerning, at direktivet om energieffektivitet giver mulighed for, at der fastsættes bindende mål for regioner og kommuner om energirenovering.

Derfor bør en ny aftale med kommunerne og regionerne opstille mål om, at kommuner og regioner skal gennemføre energirenoveringer af 3 procent af deres ejendomsportefølje hvert år. Dansk Byggeri foreslår altså, at regioner og kommuner ligestilles med den forpligtigelse, staten allerede møder i dag om energirenovering.

Energirenoveringerne bør tænkes sammen med kommunernes og regionernes generelle vedligeholdelsesplaner for deres bygninger, så indsatsen bliver opnået på en måde, der er så omkostningseffektivt som mulig. Og denne gang med transparens om kommunernes og regionernes indsats med offentliggørelse af rapporter om opfyldelse af de mål, der er sat.

Relateret indhold