Vækst på 5,8 milliarder sidste år

De seneste omsætningstal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning lige præcis kom op over 200 milliarder kroner.
Den samlede indenlandske omsætning for bygge- og anlægsbranchen rundede i 2014 200 milliarder kroner. Foto: Torben Jastram.
Den samlede indenlandske omsætning for bygge- og anlægsbranchen rundede i 2014 200 milliarder kroner. Foto: Torben Jastram.

Sidste år rundede den indenlandske omsætning i bygge- og anlægsbranchen 200 milliarder kroner, og det er ifølge Dansk Byggeri en nominel vækst på 5,8 milliarder kroner, som svarer til tre procent i forhold til 2013.

– Forklaringen på 2014-omsætningsvæksten skal primært findes tilbage i 1. kvartal. Alene her lå byggeomsætningen 4,3 mia. kr. højere end i tilsvarende kvartal året før. Men der var også et sammenfald af mange positive omstændigheder for branchen tilbage i begyndelsen af 2014: Vinteren var mild, Boligjobordningen var genindført, og der var voldsomme engangseffekter fra udbedring af storm- og stormflodsskader i kølvandet især på orkanen Bodil, som ramte landet i december 2013, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, i en pressemeddelelse.

Det må konstateres, at 2014 heller ikke blev året, hvor hjemmemarkedet vågnede af sin zombie-lignende tilstand.

Cheføkonom Bo Sandberg{break}Dansk Byggeri

Længere momsfrister i 2014

Dansk Byggeri forventer en moderat opjustering af byggeomsætningen i slutningen af 2014, da denne delvis er baseret på skøn fra Danmarks Statistisk side. 2014 har nemlig budt på forlængede momskredittider for de små virksomheder og dermed også længere momsindberetningsfrister end tilfældet var i 2013.

– De forlængede momsindberetningsfrister giver lidt slør i statistikken, særligt fordi slutningen af 2014 var præget af travlhed med renoveringsopgaver før Boligjobordningens ophør – og disse opgaver udføres i stor stil af lokalt funderede små og mellemstore virksomheder med længere momsindberetningsfrister, siger han.

Hjemmemarked i zombie-tilstand

Med de nye omsætningstal kan der gøres status for hjemmemarkedet i 2014: Opgjort i løbende priser faldt erhvervslivets samlede indenlandske omsætning 0,1 pct. i forhold til det også sløje 2013.

– Det må konstateres, at 2014 heller ikke blev året, hvor hjemmemarkedet vågnede af sin zombie-lignende tilstand. Dagens tal lover ikke godt for den indenlandske del af BNP-udviklingen i 4. kvartal. Fremadrettet er der dog fortsat lidt mere grund til optimisme her i 2015. Den øjeblikkelige cocktail bestående af olieprisfald, negative renter og ECB-forsøget på at stimulere eurozonens økonomi trækker alt sammen i retning af et højere privatforbrug i år end sidste år, siger Bo Sandberg.

Relateret indhold