Sund & Bælt: Ny AI-afdeling skal styrke store infrastrukturprojekter

Etableringen af den nye afdeling er et afgørende skridt mod at integrere kunstig intelligens i alle led af virksomhedens værdikæde, lyder det.
Der er store mænger data i spil, når infrastrukturprojekter som f.eks. Femern-tunnelen og Storebæltsbroen skal planlægges, anlægges og driftes, og her kan AI være en effektiv hjælp.

I flere år har Sund & Bælt anvendt kunstig intelligens (AI), når store infrastrukturprojekter har skullet planlægges, anlægges og driftes.

Nu tager selskabet så næste skridt og opruster med en ny AI-afdeling, der skal implementere AI i flere nøgleområder i virksomheden.

– Vi arbejder med projekter, der kræver højt specialiserede kompetencer, og vi kan ikke realisere dem i fremtiden ved bare at hente flere mennesker ind. Specialisterne hænger ikke på træerne, og så er det både omkostningstungt og ineffektivt, siger Mie Hvas, der netop er tiltrådt som Head of Applied Knowledge & AI i Sund & Bælt og skal stå i spidsen for afdelingen.

Læs også

AI skal i brug, men kun hvor den giver værdi

Hun tilføjer:

– Derfor er det vigtigt, at vi udnytter eksisterende viden og teknologi bedst muligt, og her er AI-løsninger helt afgørende.

Starter med kontrakterne

Mie Hvas kommer fra en stilling som manager i konsulenthuset Accenture, hvor hun i mange år har arbejdet strategisk med data og digitale projekter.

Mie Hvas ser et stort potentiale for brug af kunstig intelligens og fortæller, at Sund & Bælt løbende vil igangsætte flere AI-pilotprojekter.

De kompetencer og erfaringer vil hun bruge til at kigge strategisk og tværgående på Sund & Bælt som organisation og identificere, hvor teknologier som AI kan være med til at effektivisere og gevinstrealisere:

– Jeg er nu i fuld gang med at identificere vores muligheder, hvor vi bl.a. kommer til at arbejde med LLM’er (large language models red.) inden for specifikke cases som kontrakthåndtering i de store infrastrukturprojekter. Det er et af de steder, vi kan optimere arbejdsprocesserne og sikre anvendelsen af værdifuld viden.

Relateret indhold