Stor tilslutning til LAR i stedet for separatkloakering

80 % af en gruppe parcelhusejere i Viborg Kommune har valgt nedsivning i haven i stedet for den dyrere separatkloakering. Ifølge entreprenøren Per Aarsleff er det en model, som flere og flere forsyninger arbejder seriøst med.
Lokal afledning af regnvand (LAR) giver især mening i områder, hvor jordbundsforholdene tillader vandet at sive igennem. Det er tilfældet i boligområdet Hald Ege i Viborg, hvor 80 % af grundejerne valgte en LAR-løsning.
Lokal afledning af regnvand (LAR) giver især mening i områder, hvor jordbundsforholdene tillader vandet at sive igennem. Det er tilfældet i boligområdet Hald Ege i Viborg, hvor 80 % af grundejerne valgte en LAR-løsning.

Udvalgte boligejere i Viborg Kommune har de senere år haft mulighed for at håndtere stigende mængder regnvand ved nedsivning i haven i stedet for at lede det ud i det fælles kloaksystem. De såkaldte LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) giver den enkelte boligejer store økonomiske fordele, samtidig med at forsyningen sparer millioner af kroner ved at strømpefore de eksisterende kloakrør i stedet for at separatkloakere.

Der er derfor mange gode grunde til, at flere og flere forsyningsselskaber systematisk tilbyder private boligejere at håndtere regnvandet på deres egen grund til gengæld for en delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Lokale nedsivningsløsninger, for eksempel regnbede, giver først og fremmest mening i områder, hvor de rette jordbundsforhold er til stede. Dét er de i boligområdet Hald Ege i Viborg. Her er det endt med en tilslutning på hele 80 % blandt boligejerne – succeskriteriet var 70 %.

Strømpeforer kloakrørene

Nu er Energi Viborg Vand i gang med 2. etape i et nærliggende parcelhusområde, hvor ejerne p.t. er i fuld gang med at etablere regnvandsløsninger, og hvor kloakkerne efterfølgende skal strømpefores.

– Vi er nødt til at tænke alternativt i forhold til at investere pengene bedre og anderledes. I dag bliver boligejernes spildevand og regnvand pumpet ud til rensningsanlægget i fælles kloakledninger. Presset på kloakkerne skal mindskes – enten via separatkloakering eller via LAR. Med lokal nedsivning på private parceller får vi bæredygtige, grønne løsninger, så vandet pludselig bliver en ressource i stedet for et problem, forklarer civilingeniør i Energi Viborg Vand, Pia Mandrup.

Separatkloakering er ofte en dyrere løsning for både boligejere og forsyningsselskaberne. Separatkloakering kræver nemlig opgravning af de eksisterende kloakledninger og etablering af to nye ledninger til henholdsvis spildevand og regnvand.

I Viborg Kommune skal en gennemsnitlig parcelhusejer af med mellem 30.000-50.000 kr. til etablering af to nye kloakrør. Men i første etape af projektet i Hald Ege i Viborg fik boligejerne tilbagebetalt ca. 25.000 kr. af tilslutningsbidraget ved etableringen af de private nedsivningsløsninger – udbetalt efter afsluttet arbejde.

– Samtidig sparede vi hos Energi Viborg Vand, og dermed også vores vandkunder, ca. to millioner kr., fordi det gav mulighed for at strømpefore den eksisterende ledning i stedet for at grave op og lægge to nye rør ude under villavejene, fortæller Pia Mandrup.

Med lokal nedsivning på private parceller bliver vandet en ressource i stedet for et problem. Her endnu et regnvandsbed i Viborg.
Med lokal nedsivning på private parceller bliver vandet en ressource i stedet for et problem. Her endnu et regnvandsbed i Viborg.

Klar tendens mod LAR-løsninger

Energi Viborg Vand har via en partneringaftale allieret sig med entreprenøren Per Aarsleff, der bl.a. har specialiseret sig i opgravningsfri fornyelse via såkaldte strømpeforinger. En strømpeforing er en polyesterforing, der krænges ind i eksisterende, nedslidte kloakrør og derved sparer tid og omkostninger i forhold til opgravning af asfalterede eller flisebelagte områder.

– Det er jo ingen hemmelighed, at mange forsyninger står med et nedslidt kloaknet og derfor er nødsaget til at foretage store investeringer i renovering af ledningsnettet de kommende årtier. Derfor ser vi også i øjeblikket, at flere forsyningsselskaber arbejder seriøst med at tilbyde private grundejere LAR-løsninger, netop fordi det er en markant billigere løsning for alle parter og ovenikøbet langt mere bæredygtigt, forklarer Erland Gai hos Aarsleff Rørteknik.

Han pointerer, at LAR jo i høj grad handler om genbrug af eksisterende rør via strømpeforing, fordi den reducerede vandmængde giver tilstrækkelig kapacitet i eksisterende rør. Derudover får man løst udfordringen med et nedslidt kloaknet, samtidig med at man opnår besparelser på renseanlæg på grund af reduktionen af tilførte vandmængder.

Hos Energi Viborg Vand indgår LAR og strømpeforing altid i overvejelserne, når projekterne udarbejdes, og man lander ofte på en kombination af LAR, strømpeforing og separatkloakering. Hvis jordbunden er egnet, så forsøger man som udgangspunkt altid at få etableret lokal nedsivning i partnerskab med borgerne.

Relateret indhold