Skibene skal sejle under fjeldet

Norge planlægger verdens første skibstunnel for at undgå vejrhård strækning.
Hvis alt går efter planen, kan byggeriet af verdens første skibstunnel begynde i 2018. Illustration: Kystverket/Appex.
Hvis alt går efter planen, kan byggeriet af verdens første skibstunnel begynde i 2018. Illustration: Kystverket/Appex.

De har gjort det igen, de nordmænd. Når man vil frem i Norge, står man ikke tilbage for nogen – eller noget. Og især ikke, når det gælder deres egne fjelde. Normalt er det trafikken til lands, der giver anledning til store og fascinerende anlægsprojekter hos vores naboer i nord – men nu vil man også gøre livet nemmere for skibstrafikken.

Helt præcis drejer det sig om en stækning uden om Stad-halvøen, der ligger cirka 200 kilometer stik nord for Bergen, som man i efterhånden mange år har haft et ønske om at kunne sløjfe. Der er nemlig ingen øer eller holmer, der kan afbøde bølgernes rasen – og går man stik vest, er næste stop Færøerne. Det er derfor et problematisk punkt at skulle passere med tungtlastede fragtskibe – og faktisk har man målt bølger så høje som 33 meter på strækningen. En vejrstation yderst på halvøen registrerer mellem 45 og 106 dage om året med storm, mens der er stiv kuling eller mere i 220 til 240 dage om året.

Så kan man jo sige, at nordmændene istedet bare kan transportere over land, men her viser regnestykket, at blot et enkelt containerskib kan erstatte 150 lastbiler – og vejnette i Norge er ikke altid af bedste karrakter.

Verdens første

Derfor har normændene fået den geniale ide, at de da bare skal sejle inden om. Det kræver imidlertid, at der anlægges en skibstunnel igennem den inderste del af halvøen.

Før i tiden, da dimensionerne på bådene var en hel del mindre end nutidens standarder, benyttede man selv samme strækning til at trække fartøjerne over land. Det vidner også om, at det rent længdemæssigt måske ikke ligefrem er et anlægsprojekt, der giver anledning til den helt store måben. Sølle 1,7 kilometer lang bliver tunnellen – såfremt planerne gennemføres. Det bliver dog ikke en opgave, man bare kan sætte traditionelle tunnelboremaskiner til at klare. Højden skal nemlig være omkring 37 meter, dybden bliver 12 meter, og bredden planlægges til at blive 26,5 meter.

Det fremhæves, at skibstunnellen bliver verdens første af sin slags, og at den kommer til at kunne rumme fartøjer i overkanten af 16.000 tons.

Hidtil har der været en del diskussioner om, hvorvidt projektet bliver tilstrækkeligt rentabelt. Anlægstiden anslås til omkring fire-fem år, og den prissættes til 1,6 milliarder norske kroner. Nogle analyser viser, at lønsomheden ikke er tilstrækkelig, mens andre siger det modsatte. I oktober øremærkede den norske regering imidlertid 20 millioner norske kroner til planlægningen af tunnellen, hvilket vidner om, at den politiske opbakning er ved at være der.

Projektet har efterhånden været 25 år undervejs, og nu håber man, at det kan skydes i gang i 2018.

Højden på tunnellen bliver omkring 37 meter, dybden 12 meter, og bredden planlægges til at blive 26,5 meter. Illustration: Appex/Kystverket.
Højden på tunnellen bliver omkring 37 meter, dybden 12 meter, og bredden planlægges til at blive 26,5 meter. Illustration: Appex/Kystverket.

Relateret indhold