Risiko-vagthund anbefaler indgreb på boligmarkedet

Det Systemiske Risikoråd henstiller, at regeringen sætter en bremseklods på de afdragsfrie lån.
Boligmarkedet har behov for et indgreb for at begrænse prisstigningerne, mener Det Systemiske Risikoråd. Foto: Getty Images.
Boligmarkedet har behov for et indgreb for at begrænse prisstigningerne, mener Det Systemiske Risikoråd. Foto: Getty Images.

De seneste års priseksplosion på det danske boligmarked er langt fra gået ubemærket hen. Både i skurvognen og over hækkene er priserne blevet diskuteret. Foruden i Nationalbanken, blandt realkrediinstitutterne, i brancheorganisationer og blandt politikere.

Og nu blander endnu en stemme sig i koret: Det Systemiske Risikoråd, som hører flere mislyde end harmonier, når musikken som nu spiller på boligmarkedet.

I en spritny anbefaling henstiller til regeringen, at den strammer boligejeres og boligkøberes adgang til afdragsfrie lån mod pant i fast ejendom.

I 2020 var lidt under halvdelen af realkreditinstitutternes nyudlån til boligejere med en belåningsgrad over 60 procent uden afdrag. Og det betyder noget for den langsigtede robusthed af dansk økonomi, påpeger rådet i sin betænkning.

Skulle politikerne vælge at følge rådets anbefaling vil det alt andet lige betyde, at det bliver sværere som førstegangskøber at komme ind på boligmarkedet. I hvert fald i det stykke tid, der går, før priserne retter sig som følge af korrigeringen.

Regeringen har nu tre måneder til at gennemføre henstillingen eller at afgive en redegørelse, hvor man forklarer og begrunder, hvorfor man ikke ønsker at følge Risikorådet.

Relateret indhold