Realdania gør det nemmere at forbedre indeklimaet

I en helt ny publikation samler foreningen kommunernes "best practice", når det kommer til at forbedre alt fra lyskilder til ventilation.
På Sølystskolen i Silkeborg har Realdania udført et pilotprojekt med fokus på indeklima. Foto: Realdania.
På Sølystskolen i Silkeborg har Realdania udført et pilotprojekt med fokus på indeklima. Foto: Realdania.

På Skt. Knuds Skole i Aarhus oplevede biologilæreren, at elevernes koncentration faldt og at trætheden steg, efterhånden som de enkelte lektioner skred frem.

Det tilskrev han ikke ungdommens sløvsind, men så i stedet nærmere på indeklimaet som en del af undervisningen i naturfag, hvor sensorer, der blandt andet måler CO2 og temperatur i lokalet, blev en del af forløbet.

Resultatet blev elever med større bevidsthed om indeklimaets betydning for deres koncentrationsevne, og elever der er blevet mere opmærksomme på vigtigheden af at lufte ud.

Best practice

Eksemplet fra Skt. Knuds Skole indgår sammen med 29 andre i en helt ny publikation fra den filantropiske forening Realdania, som skal inspirere kommuner og skoler til, hvordan de – med vidt forskellige metoder, indsatser og budgetter – kan forbedre indeklimaet for elever og ansatte.

Eksempelsamlingen er en del af Realdanias kampagne, der de seneste år har sat fokus elevers trivsel, indlæring og sundhed ved at forbedre indeklimaet i landets skoler. Og det med god grund:

– Vi ved, at indeklimaet i rigtig mange af landets skoler er udfordret. I størstedelen af landets skoler bliver grænseværdierne for især CO2 og støj overskredet i store dele af undervisningstiden, ligesom der ofte er for lidt lys og ringe temperatur. Vi ved til gengæld også, at der er mange gode eksempler fra hele landet på, hvordan indeklimaet på skoler kan forbedres. Vi samlet 30 af dem i en ny publikation – med det formål at vise den meget store variation i løsninger, der findes derude. At der er mange veje til at skabe en positiv forandring for både lærere og elever uanset udgangspunkt og ikke mindst budget, siger Anne Gade Iversen, projektleder i Realdania.

Akustikplader, solfilm og kanariefugle

Indeklima-løsningerne i Realdanias nye eksempelsamling spænder bredt: Fra nudging og undervisningsforløb, der giver elever mere viden og bedre adfærd, når det kommer til indeklima, over mindre indsatser der sætter fokus på akustik, temperatur og god brug af lokalerne, til større renoveringer og ventilations-løsninger.

I Albertslund Kommune har to skoler løst problemerne med høje temperaturer i mange af lokalerne. Det har de gjort ved at opsætte næsten usynlig, udvendig solfilm på alle østvendte vinduer, hvilket har sænket temperaturen i klasselokalerne med adskillige grader.

På Kokkedal Skole i Fredensborg Kommune har en sensor – i form af en lille kunstig kanariefugl – målt CO2, temperatur og luftfugtighed i klasselokalerne. Her advarer den med venlige pip eleverne om, at nu er der behov for at lufte ud.

Og i Silkeborg Kommune har man udviklet et indeklima-værktøj, som nu også bruges af Randers og Frederikshavn. Værktøjet kan screene lokalernes indeklimaforhold og tildele lokalet enten en grøn, gul eller rød vurdering. Værktøjet kommer derefter med både forslag til og pris på, hvad der eventuelt skal til for at gøre vurderingen grøn.

Rejsende i erfaringer

I Realdania oplever man, at kommunerne har et stigende fokus på skolernes indeklima, fordi konsekvenserne ved et dårligt indeklima er store for både elever og medarbejderes sundhed og trivsel.

– Til gengæld oplever vi også, at det kan være svært for kommunerne at udpege, præcis hvor og hvordan de skal sætte ind. Her kan eksempelsamlingen forhåbentlig give god inspiration. Skoler og kommuner er ikke ens. Og det skal indeklima-løsningerne heller ikke være. Her viser vores 30 eksempler, at værktøjskassen kan være enormt bred, og at der kan arbejdes med indeklima på mange forskellige måder, siger Anne Gade Iversen.

Eksempelsamlingen er den tredje publikation i Realdanias serie “Indeklima i skoler”. Serien består desuden af en statusrapport, der samler viden om indeklimaet samt en håndbog, der trin for trin guider kommuner til at komme i gang med det strategiske arbejde med at skabe et bedre indeklima på skolerne.

De tre indeklima-publikationer tager Realdanias nye Rejsehold også under armen, når de skal ud at hjælpe flere kommuner i gang med at løfte indeklimaet på de lokale skoler.

Læs “Indeklima i skoler – Eksempelsamling 2021” her.

Relateret indhold