Rådgivere fundet til fem-etagers træbyggeri

Jaja Architects skal sammen med ONV Arkitekter og Moe udvikle den CO2-venlige boligbebyggelse i Kanalbyen i Fredericia.
Småt, men innovativt. Det er kernen i Realdania By & Bygs seneste udviklingsprojekt i Fredericia, hvor træ er omdrejningspunktet.
Småt, men innovativt. Det er kernen i Realdania By & Bygs seneste udviklingsprojekt i Fredericia, hvor træ er omdrejningspunktet.

Interessen for bæredygtighed slår igennem i alle brancher – også i byggebranchen, hvor der løbende foregår en livlig debat om, hvilket materiale der er “mest bæredygtigt”.

Men sagen er kompleks, og derfor ønsker Realdania By & Byg at bidrage nuanceret, transparent og uvildigt til denne debat ved at igangsætte forsøgsbyggeriet “Mini CO2 etagehuset i træ” på en byggegrund i Kanalbyen i Fredericia.

Det valgte hold forener en stor erfaring fra nutidigt træbyggeri i ind- og udland med en åben, kreativ og begejstret tilgang.

Jørgen Søndermark, projektleder

Til at hjælpe sig har de sat et hold bestående af Jaja Architects i selskab med ONV Arkitekter og de rådgivende ingeniører fra Moe.

– Vi har sammensat et stærkt team med de bedste forudsætninger for at løse opgaven: At skabe det mest CO2-venlige træbyggeri indenfor stramme rammer i forhold til budget, funktion og præstation. Det valgte hold forener en stor erfaring fra nutidigt træbyggeri i ind- og udland med en åben, kreativ og begejstret tilgang og vil tilsammen kunne tilføre byggeriet nye idéer og løsninger, som fremover vil gøre det nemmere og mere attraktivt for byggebranchen at bygge bæredygtigt og så CO2-neutralt som muligt, siger Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg.

Forsøgsbyggeriet i Fredericia bliver en fem etagers boligejendom på i alt cirka 600 etagemeter. Udfordringen er, at det hele i videst muligt omfang skal opføres i træ.

Byggeriet bliver evalueret – dels samlet, dels sektionsvist i forhold til tag, primære og sekundære bygningsdele, elevatorskakt, fundament og lignende.

Eksperimentets omdrejningspunkt er at afprøve, hvordan træ præsterer i et mindre etagebyggeri til boligformål. Byggeriet skal opføres indenfor et normalt, stramt anlægsbudget for at maksimere skalérbarhed og relevans for branchen og skal desuden opnå DGNB Guld-certificering.

Selvom det aktuelle projekt omhandler træ som primært materiale, vil eksempelvis tegl, beton, ler, biobaserede materialer eller genbrugsmateriale efterfølgende kunne tænkes afprøvet og sammenlignet. Det vil ske via et forsøgsdesign, der afsøger svar på markedets hypoteser for materialets styrker og svagheder.

Relateret indhold