Planer for ny by tager form

Egedal Kommune udbyder nu tre byggegrunde til salg - hvoraf de to er et led i en storstilet plan, der skal skabe helt nye bydele.
Egedal Kommune arbejder på at virkeliggøre visionen om en ny bydel omkring Egedal Station. Illustration: Arkitema/Egedal Kommune.
Egedal Kommune arbejder på at virkeliggøre visionen om en ny bydel omkring Egedal Station. Illustration: Arkitema/Egedal Kommune.

Egedal Kommune har store planer om en ny by, som skal skyde op omkring Egedal Station. Der er tale om en længere proces, og planerne strækker sig således over 20-30 år. Planen er, at der skal bygges fem forskellige lokale bykvarterer med hver deres identitet – lige fra en tæt og høj stationsby til et åbent campusmiljø.

Nu kan kommunen oplyse, at der tages et stort skridt videre mod realiseringen af Egedal By. Således er tre byggegrunde sendt i udbud, hvor de to af grundene ligger i Egedal By, tæt ved stationen, mens den sidste grund ligger i bydelen Stenløse Syd.

Med de tre nye udbud tager vi hul på en periode, hvor der kommer en række nye byggemuligheder i Egedal.

Ib Sørensen{break}Formand for Planudvalget

Egedal Kommune har fået lavet en lille video, der tegner et billede af, hvor stort et projekt, det nye Egedal By er. Byen skal give plads til cirka 2500 boliger og 4000 arbejdspladser – og den forventes at være færdigbygget om omkring 20 år.

De to udbudte grunde ved stationen rummer plads til såvel butikker som boliger og kontorer i op til seks etager. De bydende skal aflevere projektforslag, for at sikre, at den gode kvalitet i byen fastholdes.

– Med de tre nye udbud tager vi hul på en periode, hvor der kommer en række nye byggemuligheder i Egedal. Vi har i det sidste år mærket en stigende interesse for at bygge i kommunen, så vi regner bestemt ikke med, at det bliver svært at afsætte de kommende byggerier, siger formanden for Planudvalget, Ib Sørensen.

Bydel tager form

Stationsområdet – den første bydel i Egedal By – er en tæt by med huse, der varierer mellem to og seks etager. De første byggerier i området er Føtex, det nye Rådhus og et Sundhedscenter. Lige nu er 72 plejeboliger og 60 familieboliger under opførelse. Og begge byggerier forventes klar til indflytning inden sommeren 2016.

Bydelen rummer mulighed for at opføre op til cirka 1.500 boliger eller tilsvarende areal til kontorer og servicevirksomheder. For at skabe variation er byen opdelt i karréer, og der opføres 25 parceller i varierende størrelse. Det er to af disse, der udbydes nu.

Den ene parcel er planlagt med butikker, boliger og erhverv, mens den anden kan rumme såvel kontor- som boligbyggeri. Og det hele skal opføres som lavenergibyggeri.

I Stenløse Syd udbydes en grund på Sikaleddet med plads til 14 boliger, opført som tæt/lavt byggeri. Dette byggeri vil ligge ud til Fælleden – et stort grønt område. Stenløse Syd er en meget attraktiv bydel, der er kendt for lavenergibyggeri og genbrug af regnvand.

Der udbydes nu to byggeparceller i Egedal By og én i bydelen Stenløse Syd. Illustration: Arkitema/Egedal Kommune.
Der udbydes nu to byggeparceller i Egedal By og én i bydelen Stenløse Syd. Illustration: Arkitema/Egedal Kommune.

Relateret indhold