Oversigt: De seneste leads og udbud – uge 26/27

Seneste uges leads og udbud fra den 26. juni til den 3. juli tæller blandt andet håndtering af overfladevand fra Nordic Waste i Randers, totalentrepriseudbud i Slagelse og offentlig licitation i København.
Tre mænd står på en byggeplads i solnedgangen.
Foto: Gettyimages.

Nedenstående liste er et uddrag af de mest relevante leads og udbud for virksomheder i bygge-, anlægs- og ejendomsbranchen – eller beslægtede selskaber.

Listen er hentet fra Lambrecht Info i samarbejde med Byggefakta.

LEADS

Randers, håndtering af overfladevand fra Nordic Waste

Forvaltningen indstiller til byrådet at afværgeindsatsen til håndtering af overfladevand etableres. Samt at det samlede anlæg etableres og driftes som en afværgeindsats af Randers Kommune indtil den fremtidige anvendelse af arealerne er fastlagt, herunder om ejeren af arealerne overtager afværgeindsatsen.

UDBUD

Vestfyn, hovedentrepriser

Vejdirektoratet anlægger en ny ca. 35 km lang dobbeltsporet og elektrificeret jernbane til 250 km/t over Vestfyn mellem Odense Vest og Kauslunde, og herunder 33 bygværker. Udbuddet består af to separate delkontrakter, der indgår i det samlede anlægsprojekt, og hver delkontrakt omfatter en hovedentreprisekontrakt. Anlægsarbejderne inkluderer jordarbejder, afvanding og broarbejder, m.m.

Slagelse, totalentrepriseudbud

Hermed udbydes totalentreprisekontrakt for opførelse af 56 almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter. Bebyggelsen opføres som tæt-lav bebyggelse på 2-3 etager, placeret centralt i Slagelse. Bygherren har et ønske om at gennemføre et bæredygtigt projekt med delvis genanvendelse af eksisterende fundamenter, og et LCA-aftryk på 2,5 kgCO2eq/m2/år.

Næstved, prækvalifikation

Næstved Fjernvarme A.m.b.A skal udvide fjernvarmeforsyningsområdet i Næstved. Nærværende udbud omhandler hovedsageligt etablering af ca. 2,0 km hovedledninger primært udført med twin-rør og hovedsageligt i serie 3 og i dimensioner fra ø42– ø89 samt stikledninger svarende til ca. 1,5 km. Entreprisen omfatter således jord-, anlægs- og smedearbejder samt rørleverance.

København, offentlig licitation

Dette udbud vedrører en rammeaftale, som omfatter rådgivning i forbindelse med renovering og nyetablering af vejbelysning, herunder projektering og tilsyn. Rådgivningen omfatter udarbejdelse af projekter og udbudsmateriale for renovering af belysningsanlæg på statsvejnettet, herunder også belysning af motorvejsnettet i Storkøbenhavn samt tilhørende fagtilsyn med belysningsentrepriserne.

Aalborg, totalentreprise

Aalborg Kommune ønsker at etablere et nyt plejehjem i Aalborg Vestby. Projektet udgør 5950 brutto m2 fordelt på 5250 m2 boligareal og 700 m2 serviceareal. Opgaven omfatter alle ydelser til fuldt færdigt byggeri. Det nye plejehjem forventes at stå færdig til indflytning i november 2027.

København, offentlig licitation

Med fondsmidler fra A.P. Møller Fonden vil NEXT Uddannelse København opføre en nyt og moderne erhvervs- og studiefagligt hus i forventeligt tre etager med et samlet areal på minimum 6.200 m2. Den anslåede værdi er 2 500 000,00 DKK ekskl. moms.

Viborg, prækvalifikation

Udbuddet vedrører totalrådgivning vedrørende renovering af Bjerringbro skole & Base Business til én samlet skole. Ydelsen omfatter totalrådgivning vedrørende projektering, udbud og renovering af Bjerringbro skole og Base Business til én samlet skole. Byggeriet udbydes i offentlig licitation i storentrepriser. Der er i alt bevilget 52,5 mio. kr. ekskl. moms til projektet.

Humlebæk, prækvalifikation

Boligselskabet Borgerbo ønsker renovering af afd. 04. Projektet vil i hovedtræk omfatte udskiftning af vinduer og døre, renovering af toiletter og bad samt efterisolering af facader og gavle. Fælleshus på grunden renoveres og ombygges i mindre grad. Eksisterende græsarealer ved parkeringsområder tildannes, så der skabes mulighed for ekstra parkeringspladser.

Stoholm, offentlig licitation

Stoholm Fjernvarmeværk A.m.b.a. ønsker at etablere en ny spids- og reservelast forsyning, der skal udføres som en 12 MW 10 kV elkedel i totalentreprise. Til driftsoptimering etableres en 3500 m3 akkumuleringstank med en udvendig højde på ca. 22 m. Endvidere skal der etableres tracéer til mellemspænding, fjernvarme, dataforbindelser og samkøring med eksisterende varmecentral.

Relateret indhold