Oversigt: De seneste leads og udbud – uge 25/26

Seneste uges leads og udbud fra den 19. juni til den 26. juni tæller blandt andet etablering af plejehjem i Århus, EU-udbud i Kirke Hyllinge og offentlig licitation på Bornholm.
Tre mænd står på en byggeplads i solnedgangen.
Foto: Gettyimages.

Nedenstående liste er et uddrag af de mest relevante leads og udbud for virksomheder i bygge-, anlægs- og ejendomsbranchen – eller beslægtede selskaber.

Listen er hentet fra Lambrecht Info i samarbejde med Byggefakta.

LEADS

Viborg, igangsættelse af udbud

Det foreslås det, at arbejdet frem mod at udbyde opgaven, vedrørende etablering af Ny Psykiatri i Viborg igangsættes for ikke at risikerer forsinkelser. Opgaven skal udbydes i totalentreprise, og den videre proces frem mod udbud af opgaven skal afvente, at Viborg Kommune godkender nedrivning af de nødvendige bygninger i byggefelterne.

København, igangsættelse af renovering

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til optagelse af internt lån til renovering af Teknik- og Miljøforvaltningens to administrationsbygninger. Forvaltningen vil igangsætte renoveringen, når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen.

Århus, etablering af plejehjem

I 2021 blev der blev afsat midler til etablering og drift af plejehjem. Det indstilles nu at der meddeles anlægsbevilling på 23,7 mio. kr. inkl. Moms. Med indstillingen ønskes byrådets godkendelse til at igangsætte etableringen af plejehjemmet og indgå endelige aftaler om driften.

Aalborg, fordebat

Byrådet har besluttet, at Aalborg Kommune skal sælge Skansevejens Skole. Aktuelle fordebat har til formål at indhente ideer og bemærkninger til den forestående udviklings- og salgsproces for skolens område samt hvordan kan skolen kan omdannes, fortættes og renoveres på en bæredygtig måde, der understøtter bylivet og boligkvaliteterne i Nørresundby Midtby.

UDBUD

Brønderslev, udbud med forhandling

Udbud af totalentreprisekontrakt vedrørende renovering af Boligforeningen Fredensbo. Bebyggelsen består i dag af 57 lejemål, som to boligblokke i 3 plan samt kælder, hertil to garageanlæg.  Renoveringen udføres i to etaper.

Rødovre, offentlig licitation

Rødovre Kommune ønsker at bygge en ny genbrugsstation. Den nye genbrugsstation bygges op i to niveauer med et platformbyggeri på ca. 2.000 m2, og skal erstatte den nuværende genbrugsstation, som hvert år har 100.000 besøgende biler. Hele genbrugspladsen belyses og omkranses af et støjhegn i min 4. m. højde over terræn.

Århus, prækvalifikation

Udbuddet omfatter kontrakt på levering af Totalrådgivning vedr. om- og udbygning af Bo- og Arbejdsstedet Snåstrup Vestergård. Den anslåede værdi er 3 400 000,00 DKK ekskl. moms.

Køge, offentlig licitation

Udbuddet angår totalrådgivning i forbindelse med færdiggørelsen af Borup omfartsvej. Projektet består af 2 etaper.  Rådgiverydelsen omfatter herudover udarbejdelse af økonomiske overslag og økonomisk opfølgning i perioden.

Kirke Hyllinge, EU-udbud

Entreprisen omfatter realisering af nedrivning, ombygning, nybyggeri i forbindelse med etablering af fællesskabende rammer i Kirke Hyllinge Aktivitetscenter. Entreprisen udbydes i hovedentreprise i et begrænset udbud. Den anslåede værdi er 56 000 000,00 DKK ekskl. moms.

Bornholm, offentlig licitation

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå en totalrådgivningsaftale for rådgivning til brug for totalrenovering samt etablering af tilbygning ved Allinge børnehus. Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har besluttet, at der skal udføres en gennemgående renovering af det eksisterende Allinge Børnehus, samt tilbygning.

Relateret indhold