Nyt samarbejde om gamle mursten

Genbrugsvirksomheden Gamle Mursten og NCC baner vejen for værdifuldt genbrug af byggematerialer.
Virksomheden Gamle Mursten klargør stenene til at blive genbrugt. Foto: Colourbox.
Virksomheden Gamle Mursten klargør stenene til at blive genbrugt. Foto: Colourbox.

Om Gamle Mursten

  • Har siden 2003 renset mursten til genbrug.
  • Hver genbrugt mursten sparer miljøet for 0,5 kg CO2.
  • Virksomheden har patenteret vibrationsteknologi.
  • Hele 50 procent af virksomhedens medarbejdere kommer fra det rummelige arbejdsmarked, og er dermed med til at sikre deres sociale profil.

NCC håndterer byggeaffald og genbruger mursten i nyt byggeri, mens virksomheden Gamle Mursten renser mursten fra nedrivninger ved hjælp af vibrationsteknologi. Sammen vil de nu indfri potentialet for at cirkulere byggematerialer, når de indsamler, renser og genbruger de gamle materialer. Samtidig sparer de samfundet for mange ressourcer på affaldshåndtering. Det fortæller de to virksomheder i en pressemeddelelse.

– Vi kan cirkulere byggematerialer som mursten én gang til, hvilket vil spare samfundet for at håndtere mange tons affald. Potentialet ligger lige for næsen af os, og det går vi efter at indfri i endnu højere grad i fællesskab med NCC, siger Claus Juul Nielsen, der er administrerende direktør i virksomheden Gamle Mursten.

Det er oplagt at samarbejde, så vi sikrer en god proces for nedrivning, bortskaffelse, rensning og genbrug.

Peter T. Mortensen{break}Områdechef, NCC Recucling

NCC har stor interesse i cirkulær økonomi og har egen recycling-plads i Odense. Lige nu modtager og opbevarer NCC beton, tegl og byggeaffald til genbrug på den 14.000 kvadratmeter store lokation, som Gamle Mursten har ved Hedehusene. Det sikrer yderligere tilførsel af materialer til genbrug fra både kunder og NCCs egne nedrivninger.

– Det er en klar fordel at ligge tæt på hinanden. Vi får meget tegl ind som affald, og nogle gange er de intakte og kan genbruges. Derudover har NCC stor byggeaktivitet, og senest har vi anvendt 750.000 gamle mursten til Havnevigen i København, der lige nu er under opførelse, forklarer Peter T. Mortensen, områdechef NCC Recycling.

Samarbejdet sikrer god proces

Miljøstyrelsen har igangsat en samfundsøkonomisk analyse, der kigger på potentialet for genbrug af byggematerialer. Konklusionerne er endnu ikke klar, men Gamle Mursten estimerer, at 30-40 millioner mursten kan reddes og genbruges hvert år i Danmark. Det vil have en stor samfundsmæssig effekt, fordi bygge- og anlægs-affald repræsenterer over 30 procent af den samlede affaldsmængde i Danmark.

– Det er oplagt at samarbejde, så vi sikrer en god proces for nedrivning, bortskaffelse, rensning og genbrug. Det er essensen af cirkulær økonomi, siger Peter T. Mortensen. I morgen, torsdag den 29. oktober, deltager han i en paneldebat om netop cirkulær økonomi på Building Green-messen i Forum på Frederiksberg.

– Hvis vi skal lykkes, skal vi blive bedre til at tænke gamle bygninger ind i nye byggeprojekter, siger Claus Juul Nielsen.

Gamle Mursten modtog sidste år bæredygtighedsprisen på Building Green-messen for netop at udnytte gamle mursten, som er estimeret til at kunne dække 20 procent af det samlede behov.

Relateret indhold