Ny jernbane: Fra Odense til Aarhus på én time

Vejdirektoratet og Banedanmark, der står bag anlæggelsen af en ny højhastighedsjernbane over Vestfyn, har valgt Atkins og Niras til rådgivere på projektet, der vil nedsætte rejsetiden fra Odense til Aarhus betragteligt.
På den kommende højhastighedsjernbane mellem Odense Vest og Kauslunde vil persontog kunne køre op til 250 km/t. Det vil få passagererne fra Odense til Aarhus på en time.
På den kommende højhastighedsjernbane mellem Odense Vest og Kauslunde vil persontog kunne køre op til 250 km/t. Det vil få passagererne fra Odense til Aarhus på en time.

Om projektet

  • – Anlæg af en ny ca. 35 km lang dobbeltsporet og elektrificeret jernbane til 250 km/t over Vestfyn mellem Odense Vest og Kauslunde.
  • – Interimsmotorvej hvor den nye bane krydser den eksisterende motorvej og vejprojekt for de skærende veje og stier for baneprojektet.
  • – Anlæg af to udfletningsanlæg: et ved Kauslunde og et ved Holmstrup-Odense.
  • – Vejprojekt for udbygning af ca. 3,4 km motorvej syd om Odense, etablering af ét nyt tilslutningsanlæg og nedlægning af ét tilslutningsanlæg.

Den nye dobbeltsporede højhastighedsbane mellem Odense Vest og Kauslunde øst for Middelfart bliver cirka 35 kilometer lang, og dermed 4 kilometer kortere end den nuværende jernbaneforbindelse over Vestfyn. Den får en mere lige linjeføring, hvilket gør det muligt at køre op til 250 km/t med persontog.

Målet for projektet, der er et af de største jernbaneprojekter i Danmark, er at reducere rejsetiden på strækningen. Ambitionen er en del af den såkaldte timemodel, som er en vision om en times rejsetid mellem de store byer i Danmark, her mellem Odense og Aarhus.

Samtidig vil den nye jernbane frigøre kapacitet på den nuværende jernbane, så der bedre kan afvikles godstogs- og regional persontogstrafik på den eksisterende strækning.

Fælles transportkorridor

Atkins er valgt som totalrådgiver på projektet, mens Niras er underrådgiver, og sammen skal de udføre projekteringen af både jernbane og de skærende veje. Projektet omfatter også projektering af ca. 3,4 km motorvej og en enkelt bro i forbindelse med Fynske Motorvej (E20) syd om Odense, der skal udvides på strækningen vest for den eksisterende jernbane.

Jernbane og motorvej vil blive samlet i en fælles transportkorridor, hvilket vil begrænse støjgener og påvirkningen af det omgivende landskab, da både bil- og togtrafikken koncentreres inden for et mindre område. Med opførslen af den nye højhastighedsjernbane vil der også blive frigjort kapacitet, hvilket vil åbne op for øget afvikling af regionale gods- og passagertog på den eksisterende jernbane.

– I Niras er vi meget glade for at deltage som rådgivere på et af Danmarks største jernbaneprojekter. Det vidner om, at Niras er midt i en rivende udvikling inden for infrastruktur. De seneste år har vi positioneret os stærkere og stærkere som rådgiver på nogle af Danmarks største jernbaneprojekter, samt andre markante infrastrukturprojekter, siger Carsten Heine Lund, der er direktør for Infrastruktur hos den rådgivende ingeniør, der er i gang med at udvide jernbaneforretningen i Danmark samt resten af Skandinavien.

Niras har tidligere stået for flere store jernbane-projekter. Her ses Ringsted-Femern forbindelsen. Foto: Niras
Niras har tidligere stået for flere store jernbane-projekter. Her ses Ringsted-Femern forbindelsen. Foto: Niras

Fagligt stærkt jernbaneteknisk miljø

Niras er pt. i gang med et større projekt ved Langå station, der inkluderer ombygning af spor og perroner på Langå station, sporforbindelse til DSB’s værksted i Årslev, sporsænkning og broforstærkning samt flere andre konstruktioner. Denne opgave spænder fagligt bredt og omfatter både baneteknik, geoteknik, jord, afvanding, konstruktioner og miljø.

Niras har derudover gennemført store jernbaneprojekter som eksempelvis banen mellem Ringsted-Femern.

– Niras var ansvarlig for projekteringen af opgradering af jernbanen på Lolland og Falster til en dobbeltsporet elektrificeret bane til 200 km/t, hvilket omfattede alle anlægs-, baneteknik- og miljøfag. Vi har opbygget et meget fagligt stærkt jernbaneteknisk miljø, som vi naturligvis vil trække på under Vestfyn projektet, siger Jan Kragerup, der er projektdirektør i Niras.

Vejdirektoratet er bygherre på det samlede anlægsprojekt og anlægsmyndighed på jernbaneprojektet, som udføres i samarbejde med Banedanmark. Derudover er Energinet anlægsmyndighed for omlægning af en eksisterende naturgasledning på strækningen.

Det samlede anlægsprojekt budgetteres til 4,9 mia. kr. Den nye jernbane forventes at kunne tages i brug ultimo 2028.

Relateret indhold