Konjunkturbarometer viser beskeden forbedring

Det går lidt bedre i bygge- og anlægsbranchen, viser nye tal fra den sammensatte konjunkturindikator.
Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg steg fra minus 10 i juni til minus 8 i juli. Foto: Colourbox.
Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg steg fra minus 10 i juni til minus 8 i juli. Foto: Colourbox.

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg steg ifølge Danmarks Statistik fra minus 10 i juni til minus 8 i juli. Virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen i 3. kvartal i forhold til 2. kvartal trak indikatoren op, ligesom også virksomhedernes vurderinger pr. ultimo juni af ordrebeholdningens størrelse i forhold til det normale trak indikatoren op. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

Stadig negativ

– Det er glædeligt, at konjunkturindikatoren er forbedret, men indikatoren er dog stadigvæk negativ, så virksomhederne forventer dermed et fald i den samlede beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen. Virksomhederne forudser dog, at dette fald er mindre end for en måned siden, siger chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, i en kommentar og tilføjer:

– Og på samme måde er vurderingen af ordrebeholdningens størrelse for branchen som helhed stadig mindre end det normale niveau, men der er tale om en forbedring fra slutningen af maj til slutningen af juni.

Eftervirkninger af krisen

Bygge- og anlægsvirksomheder med 22 procent af den samlede beskæftigelse oplyser, at produktionen er begrænset på grund af manglende efterspørgsel mod 25 procent på samme tid i fjor, og virksomheder med 8 procent af beskæftigelsen oplyser, at produktionen er begrænset på grund af finansielle forhold mod 7 procent året før.

Virksomheder med 7 procent af beskæftigelsen mangler arbejdskraft ultimo juni i år mod virksomheder med 6 procent af beskæftigelsen året før.

– Den manglende efterspørgsel og de finansielle begrænsninger viser med al tydelighed, at virkningerne af finanskrisen ikke er overstået, pointerer Finn Bo Frandsen.

Under niveau

I 1. kvartal i år var produktionsværdien ved bygge- og anlægsvirksomhed 20,6 mia. kr. Det er 3 procent mere end året før, hvilket nok især skal tilskrives udbedringerne efter stormene samt den milde vinter. I år var produktionsværdien derimod 40 procent mindre end i 2007, hvor der var en kraftig højkonjunktur, og produktionsværdien var 22 procent mindre end i 2004, det vil sige, før opsvinget satte ind.

– Det er værd at bemærke, at på trods af et lidt bedre konjunkturbarometer, så er bygge- og anlægsvirksomhedernes samlede produktion langt under niveauet for ti år siden, fortæller chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

Relateret indhold