Kedelhuset byder op til dans

Carlsberg Byen er et af de absolut største byudviklingsområder lige nu. Tusindvis af nybyggede etagemeter skyder op, men mellem højhusene får nogle arkitektoniske perler lov at leve videre. En af dem er Kedelhuset, der nu ombygges til dansescene.
Kedelhuset forvandles fra en industribygning til et kulturfyrtårn i Carlsbergbyen - med en levende dansescene. Foto: Mikkelsen Arkitekter
Kedelhuset forvandles fra en industribygning til et kulturfyrtårn i Carlsbergbyen - med en levende dansescene. Foto: Mikkelsen Arkitekter

Kedelhuset

 • Adresse: Pasteursvej 9, 1799 København V.
 • Bygningsart: Ombygning.
 • Areal: 4.600 m2.
 • Bygherre: Bygningsfonden Kedelhuset.
 • Lejer: Dansehallerne.
 • Totalentreprenør: Julius Nielsen & Søn.
 • Arkitekt: Mikkelsen Arkitekter .
 • Ingeniør: Vita Ingeniører.
 • Start: Maj 2022.
 • Slut: December 2023.
 • Stadie: Licitationsresultat.
 • Budget: 126 mio. kr.
 • Kilde: Byggefakta.

Kedelhuset blev opført i 1925-28 for at samle energiforsyningen til Carlsberg Bryggerierne. Efter en større transformation, som nu går i gang, får bygningen nyt liv som dansescene og meget mere. Bygherren er Bygningsfonden Kedelhuset.

Bygningen indtages af Dansehallerne, der var én af de første kulturinstitutioner, der flyttede ind Carlsberg Byen. De flyttede ind Tap E allerede i 2009. Og de har således været med til at skabe liv i den nye bydel – også efter bygningsarbejderne var gået hjem.

Måske som en lille tak, har Carlsberg Byen doneret bygningen til projektet. Dertil har kommunen og en række fonde bidraget til at projektet kan realiseres.

Et unikt stykke industriarkitektur

Det er Mikkelsen Arkitekter, der har fået til opgave at transformere Arkitekt Carl Harilds oprindelige værk fra industriel energiproduktion til kulturelt kraftcenter.

Og hvor begynder man så? Da bygningen er fredet, har Slots- og Kulturstyrelsen en del af skulle have sagt.

– Det første man gør, er at udarbejde en bevaringsstrategi, der kortlægger de bevaringsværdige værdier og derefter tilpasser de ønskede nye funktioner, så de understøtter og forstærker bevaringsværdierne, fortæller Nikolaj Rahbek Ernst, partner i Mikkelsen Arkitekter.

Bygningen var en af de første større industribygninger i Danmark med bærende elementer i jernbeton.

– En væsentlig del af fredningen er den enorme kedelhal på 1. sal, opført med store jernbeton buekonstruktioner, forklarer Nikolaj Rahbek Ernst videre.

Det moderne møder det historiske

Det kan være en udfordring at få indpasset en moderne kulturinstitution i en gammel industribygning. Det var dog oplagt, at den gamle “industrikatedral” skulle blive til hovedscenen.

Her fremhæves den oprindelige arkitektur og rummet skal så vidt muligt holdes fri for forstyrrende tekniske installationer. Rummet er perfekt til det, der i fagsproget kaldes “site specific performances”, hvor rummet spiller sammen med forestillingen.

Men Dansehallerne har også behov for en “black box scene”, der er helt sort rum, der fungerer som en neutral scene for en forestilling.

Denne scene etableres som et rum i rummet, hvor de enorme kedler tidligere havde deres plads. På den måde trækkes der på historien samtidigt med at det skaber kontrast.

– Nye arkitektoniske elementer kan både gøre opmærksom på og fremhæve den historiske arkitektur, forklarer Nikolaj Rahbek Ernst.

Andre steder skal de nye elementer gemmes væk, blandt andet en del af den moderne teknik. Således skal de oprindelige kulbarakker ombygges, så de kan huse ventilationsanlægget.

Bygningen åbnes mod byen

Førstesalen er som sagt afsat til scener, mens stueetagen skal rumme en række forskellige faciliteter. Her skal der være foyer, restauranter med udeservering og forskellige servicefunktioner.

Det kan være svært at åbne en fredet bygning, hvor man i sagens natur ikke må lave væsentlige ændringer af facaden. Heldigvis er der en række tilmurede nicher, der kan udskiftes med glaspartier (godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen). Herved får bygningen en mere udadvendt og inviterende facade.

Samtidigt vil der blive brugt en del indvendige glasvægge, især omkring prøvestudierne i stueetagen, så man som gæst får indblik i dansens verden, når der trænes til aftenens forestilling.

Nu går arbejdet i gang

Bygningen udgør i alt ca. 4.600 m2 fordelt på to etager. Og hele projektet er sat til at koste godt 126 mio. kr. Julius Nielsen & Søn har fået til opgave at udføre ombygningen i totalentreprise.

Det sker i samarbejde med Mikkelsen Arkitekter og VITA Ingeniører, der fortsætter som rådgivere. Nedrivningsarbejdet begynder inden for få uger og projektet forventes afsluttet med udgangen af 2023.

Relateret indhold