Gammelt værksted kan spænde ben for Jernbanebyen

Et DSB-værksted kan stikke en kæp i hjulet på det storstilede projekt Jernbanebyen. Hvis ikke DSB rømmer det i løbet af 2025, kan kommunen potentielt sætte dele af projektet på pause.
Der er tiltænkt flere store grønne områder, en gennemgående cykelsti, minimalt med biltrafik samt tre fodboldbane i Jernbanebyen. Om lokalplanen for hele området bliver godkendt, er der nu usikkerhed om. Visualisering: Cobe

Det 365.000 kvm store areal mellem Vesterbro, Kgs. Enghave og Teglholmen er den sidste store brik i byudviklingen i det sydlige og centrale København, og mandag d. 17. juni skal Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg tage stilling til, om udvalget kan anbefale lokalplanen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Jernbanebyen i punktform

 • 568.000 kvm grund
 • En blanding af nyt og gammelt
 • 350.000-380.000 kvm etageareal til boliger
 • Minimum 25 % almene boliger
 • 9.000 beboere
 • 4.000 arbejdspladser
 • Flere store grønne områder
 • Minimum 1550 nye træer
 • 3 fodboldbaner
 • Gennemgående cykelsti
 • Minimalt med biltrafik
 • Nyt bydelscenter for detailhandel
 • Ca. 1.500 bilparkeringspladser i p-kældre og p-huse
 • Certificeret til minimum DGNB Guld eller -Platin
 • Første spadestik i 2025?

Men nu er de ellers grønne visualiseringer af Jernbanebyen i København skæmmet af en sort plamage bestående af DSB’s Vognværkstedet. Ifølge startredegørelsen forventede DSB at fraflytte værkstedet i løbet af 2025. DSB har efterfølgende meldt, at fraflytning af Vognværkstedet først vil ske på et senere tidspunkt.

Forventer 9.000 beboere

Vi skal nu ifølge lokalplanforslaget helt frem til 2033-2034, før Vognværkstedet fraflyttes, og det går ikke i spænd med den skole, som Københavns Kommune har haft forventning om – og behov for – at opføre i Vognværkstedet. Skolen er nødvendig for at dække det antal elever, den kommende byudvikling af Jernbanebyen forventes at føre med sig.

Hvis kommunen ikke får sikkerhed for at kunne tilvejebringe det nødvendige skolekapacitetsbehov, kan forvaltningerne ikke anbefale en endelig godkendelse af lokalplanforslaget.

Fra lokalplanforslaget

Det er forventet, at der skal opføres ca. 350.000-380.000 kvm etageareal til boliger i Jernbanebyen. De mange boliger vil kunne rumme omkring 9.000 beboere.

Det har ellers været praksis, at der er indgået aftaler om grundkøb inden vedtagelse af lokalplan for byudviklingsområder, så kommunen sikrer den lovpligtige skolekapacitet affødt af den nye byudvikling, lyder kommentaren fra København Kommunes forvaltning.

Kan ikke anbefale en endelig godkendelse

Da der endnu ikke er opnået enighed om et forventet overdragelsestidspunkt af Vognværkstedet, er det forvaltningernes vurdering, at der aktuelt ikke er givet tilstrækkelig sikkerhed for, at kommunen kan tilbyde den nødvendige skolekapacitet, hvis ikke Vognværkstedet stilles til rådighed.

Der forventes ca. 9.000 beboere, når Jernbanebyen står færdigudbygget i – forventeligt – starten af 2030’erne. Der er derfor behov for en skole i området. Visualisering: Cobe

”Hvis kommunen ikke får sikkerhed for at kunne tilvejebringe det nødvendige skolekapacitetsbehov, kan forvaltningerne ikke anbefale en endelig godkendelse af lokalplanforslaget. Et alternativ kan være, at alene en mindre del af byggemulighederne i lokalplanforslaget gøres byggeretsgivende,” kan man læse i lokalplanforslaget.

Her foreslår forvaltningerne også, at et alternativ kan være, at kun en mindre del af byggemulighederne i lokalplanforslaget gøres byggeretsgivende.

Læs også

Living Places snupper to arkitekturpriser mere

De resterende byggemuligheder kan gøres byggeretsgivende i et eller flere tillæg til lokalplanen, når det er muligt for kommunen at sikre den nødvendige skolekapacitet, lyder det.

Kommunen fortsætter forhandlingerne med DSB, kan man læse i lokalplansforslaget.

Partnerne bag Jernbanebyen er i dag DSB Ejendomsudvikling, statens ejendomsselskab Freja Ejendomme og Baneby Konsortiet bestående af Nrep, Novo Holdings og Industriens Pension, der i februar 2023 indgik en betinget joint venture-aftale. Dermed vil hele Jernbanebyen blive samlet under fælles ejerskab, når der er vedtaget en lokalplan for området.

Freja Ejendomme indgik i 2021 en aftale om salg af statens arealer til Baneby Konsortiet, betinget af lokalplanens endelige vedtagelse.

Relateret indhold