Hillerøds renseanlæg skal nu også klare medicinrester

Ny teknologi og fjernelse af 99,9 % af medicinresterne i spildevandet. Hillerød Kommune udvider et af de allerede mest avancerede renseanlæg herhjemme.
En cykklist kører på en grussti mellem to rustrøde bygninger med store vinduespartier. Der er træer og grønt græs. På taget står en mand med en kikkert
Det eksisterende renseanlæg (illustrationen) er overdækket og det samme bliver så meget som muligt af udvidelsen. Dermed falder bygningen bedre ind i naturen og kan blive en del af det rekreative område, som området omkring anlægget, Solrødgård, også er. Visualisering: Henning Larsen  

Det kan allerede meget, Hillerød Forsynings renseanlæg HCR Syd, der er et af de mest avancerede og bedst ydende renseanlæg herhjemme. Nu skal renseanlægget, der blev opført i 2018, udvides, så det bl.a. også kan tage sig af de medicinrester, der ender i spildevandet.

Ud- og ombygning af renseanlæg

Adresse: Solrødgårds Alle 1, 3400 Hillerød

Projektnavn: Hillerød Centralrenseanlæg Syd (HCR Syd)

Bygherre: Hillerød Kommune

Bygherreadministrator: Hillerød Forsyning Holding A/S

Totalrådgiver og ingeniør: Envidan

Teknisk rådgiver: Sweco

Storentreprise: Munck Havne og Anlæg, Holmskov Rustfri, Strøm Hansen og Krüger

Byggestart: April 2024

Forventes færdigt: Juni 2026

Anslået budget: 300 mio. kr.

Omfang: Ca. 1.750 kvm. Projektets omfatter 1) en udbygning, ombygning og nybygning af HCR Syd i forbindelse med fjernelse af kvælstof og fosfor fra spildevand, 2) fjernelse af medicinrester fra spildevandet (forventet nybyggeri i forbindelse med eksisterende bygning) og 3) håndtering af slam (nybyggeri ved siden af eksisterende renseanlæg).

Kilde: SMART/Byggefakta

97 % af medicinresterne i kommunens spildevand kommer fra private hjem. Resten – ca. 3 % – vil komme fra det kommende Nyt Hospital Nordsjælland, der med en forsinkelse på seks år forventes at stå klar i 2026 – ligesom udvidelsen af det nærliggende renseanlæg.

Hillerød Forsyning etablerer derfor nu et såkaldt fjerde rensetrin. Her kan man ved hjælp af aktivt kul og ozon fjerne medicinrester og andre miljøfremmede stoffer fra spildevandet.

– Vi har valgt at etablere en central rensning for medicinrester på HCR Syd, fordi det er langt mere effektivt end en lokal løsning på hospitalet. På den måde får vi nemlig også fjernet hovedparten af medicinresterne fra al den medicin, vi indtager hjemme hos os selv, siger Peter Underlin, adm. direktør i Hillerød Forsyning.

Vil selv tørre slam

Dertil udvides kapaciteten på rensningsanlægget for at kunne følge med befolkningstilvæksten i kommunen. Dette kan etableres uden fysisk at udvide renseanlægget, da man benytter sig af IFAS-teknologien. Dette blot kræver nye spildevandstanke, så de mikroorganismer, der anvendes til den biologiske rensning af spildevandet, får bedre vækstmuligheder.

Læs også

Udvider vandværk – øger budgettet fra 125 til 166 mio. kr.

HCR Syd er det første renseanlæg i Danmark, der tager IFAS-teknologien i anvendelse.

Renseanlægget skal dog udvides med små 2.000 kvm, da der skal gøres plads til et anlæg til tørring af det slam, som er et restprodukt efter den mekaniske rensning af spildevandet. Dertil skal der etableres gasmotorer, der skal omdanne den gas, anlægget producerer, til el. På den måde reduceres anlæggets samlede energiforbrug.

Både på taget af renseanlægget og mellem de to eksisterende bygninger er der etableret stier og arbejdet med biodiversiteten. Visualisering: Henning Larsen  

Udvidelsen af HCR Syd går i gang nu, og det udvidede anlæg skal stå færdigt i 2026. Budgettet for udvidelsen er på godt 300 mio. kr.

Kan fjerne 99,9 % medicinrester

Et pilotprojekt, som Hillerød Forsyning gennemførte i 2021, viste, at stort set alle medicintyper, man målte på, blev reduceret til under detektionsgrænsen. Reelt blev 99,9 % af alle medicinrester fjernet fra spildevandet i pilotprojektet.

Læs også

Se vinderne: De skal skabe Hillerøds nye stadionområde

– Fra 2026 vil det rensede spildevand fra HCR Syd være meget, meget tæt på drikkevandskvalitet og på flere områder være renere end vandet i åen, som det bliver ledt ud i, siger Peter Underlin, som forventer, at det udvidede rensningsanlæg vil få positiv effekt på det omkringliggende vandmiljø i Pøle Å, Arresø og Roskilde Fjord.

Relateret indhold