Hal 3 på Køge Idrætspark lukkes ned

Oprydningsarbejdet efter konkursramte Dansk Halbyggeri vokser. Kommunen overvejer yderligere juridiske tiltag mod konkursboet efter entreprenøren.
Visualisering: Mangor & Nagel Arkitekter.
Visualisering: Mangor & Nagel Arkitekter.

Det var med en forventning om et merarbejde men med en positiv tilgang, at Køge Kommune sammen med Køge Hallerne overtog ansvaret for at færdiggøre Hal 3 på Køge Idrætspark, efter totalentreprenøren Dansk Halbyggeri indgav konkursbegæring i januar måned.

Byggeriet var relativt langt fremme, nye fagentrepriser blev indgået og arbejdet fortsatte. Undervejs er det dog blevet klart, at det efterslæb, Dansk Halbyggeri efterlod, er mere omfattende, end frygtet. Udover en række eksempler på mindre byggesjusk, har det vist sig umuligt at fremkomme med en betydelige mængde dokumentation – heriblandt for statikken, som er garantien for, at bygningen ikke slår revner.

Dansk Halbyggeri har lavet en dårlig byggestyring og har haft absolut ingen kvalitetssikring.

Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget Erik Swiatek, Køge Kommune

De seneste måneder er der foretaget en lang række forbedringer, og i juli fik bygherrerne så en midlertidig ibrugtagningstilladelse til hallen. Men der mangler fortsat tilstrækkelig dokumentation, og ved udsigten til efterårsstorm eller sne, som vil belaste bygningen ekstra, vælger kommunen nu at lukke hallen ned, indtil den nødvendige dokumentation foreligger og et ekstra forstærkningsarbejde er gennemført:

– Dansk Halbyggeri har lavet en dårlig byggestyring og har haft absolut ingen kvalitetssikring. Vi havde håbet på muligheden for at kunne rette op på det, men jo længere vi er kommet, desto flere skeletter har vist sig at være i skabet. Så det er med stor beklagelse, at vi endnu en gang må konstatere, at Hal 3 er forsinket, siger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek i en pressemeddelelse og tilføjer:

– Vi har sikkerheden i højsædet. Forud for risiko for kraftig efterårsblæst og eventuelt snefald, agerer vi i rette tid og lukker hallen ned.

Næste skridt er iværksættelsen af et forstærkningsprojekt, hvor samlingen af stål og beton ned mod fundamentet skal forstærkes:

– Det koster penge og tid. Hvor meget, kan vi ikke sige præcist endnu, men jeg håber meget, at vi kommer i mål i år, siger Erik Swiatek.

I den kommende tid skal kommunen sammen med rådgiver afdække, hvad der helt konkret skal til for at skaffe den fornødne dokumentation. I samme ombæring er bygherrerne i gang med en vurdering af muligheden for at tage yderligere juridiske skridt mod konkursboet efter Dansk Halbyggeri.

Relateret indhold