Fremtidsrapport: Nybyggeri bliver en niche i 2035

Den grønne omstilling vil føre til et skift fra nybyggeri til renoveringsprojekter i 2035, forudser diverse aktører indenfor byggeri og byudvikling, som Instituttet for Fremtidsforskning har talt med.
Rapporten 'Fremtidens ejendomsmarked efter den grønne omstilling' kigger frem mod 2035, hvor effekten af den grønne omstilling har fået i byggebranchen til at agere anderledes, end den gør i dag.
Rapporten 'Fremtidens ejendomsmarked efter den grønne omstilling' kigger frem mod 2035, hvor effekten af den grønne omstilling har fået i byggebranchen til at agere anderledes, end den gør i dag.

‘All you need is less,’ står der et sted i rapporten ‘Fremtidens ejendomsmarked efter den grønne omstilling’, som Instituttet for Fremtidsforskning (Copenhagen Institute for Futures Studies) har udarbejdet på vegne af Gangsted Advokatfirma.

Gangstedrapporten er et diskussionsoplæg, der bl.a. er udarbejdet på baggrund af interviews med fremtrædende aktører, som hver især repræsenterer et bredt udsnit af arkitekter, udlejere, byudviklere og rådgivere.

En af forudsigelserne i rapporten lyder bl.a., at der i 2035 vil være sket et markant skift i byggebranchen, der bevæger sig fra opførelse af nybyggerier til renovering og vedligeholdelse af eksisterende byggerier.

‘For at få tilladelse til nybyggeri skal man i 2035 godtgøre, at CO2-forbruget er mindre ved nybyggeriet end ved at renovere, eller at der er væsentlige sundhedsmæssige eller sociale udfordringer ved at bibeholde det eksisterende byggeri i renoveret form. Skrappere kvalitetskrav sikrer, at nyopførte boliger kan stå i minimum 80 år,’ fremgår det af rapporten.

Genbrug bliver guld

Her kan man også læse, at man, i de tilfælde hvor nybyggeri er nødvendigt, vil gøre en dyd ud af at genbruge mest muligt materiale. Genbrugsmateriale vil i 2035 stå i høj kurs grundet lovkrav til sådanne materialer i nybyggeri.

‘Der tænkes generelt mere langsigtet og miljøvenligt i byggeri og byplanlægning i 2035. Blandt andet skal byggeriet være designet til at blive adskilt igen. Foruden krav om at anvende genbrugsmaterialer, stilles der krav til brug af genbrugelige materialer, og de færdige bygninger skal være klimapositive over deres levetid. Det opnås bl.a. ved at indbygge solceller i mure og vinduer, så bygningerne producerer mere energi, end de forbruger, eller ved grønne beplantninger på tage og mure. Nye materialer skal være CO2-negative, for eksempel i form af træ og andre plantematerialer, der binder CO2. Aktiv isolering med faseskiftende materialer kan erstatte glas- og stenuld, og klimafjendtlig cement i beton kan erstattes med flyveaske eller vulkansk aske (pozzola),’ står der i rapporten.

Frederik Bue Johnsen, partner i Gangsted Advokatfirma, siger:

– Den grønne omstilling inden for byggeriet vil ikke bare medføre nye lovkrav, men også nye optimeringsmuligheder. De kreative vil klare sig bedst. Inden for byggebranchen tilhører fremtiden dem, der kan konvertere, ombygge og genbruge på den mest attraktive måde.

Tunnelfabrikken i Ydre Nordhavn er et af de projekter, der allerede nu læner sig op ad rapportens forudsigelser for 2035: I stedet for at rive fabrikshallen på 18.000 kvm ned, omdannes den til boliger til 5.000 mennesker, erhverv, kultur m.v. Visualisering: Dorte Mandrup, Arcgency og SLA
Tunnelfabrikken i Ydre Nordhavn er et af de projekter, der allerede nu læner sig op ad rapportens forudsigelser for 2035: I stedet for at rive fabrikshallen på 18.000 kvm ned, omdannes den til boliger til 5.000 mennesker, erhverv, kultur m.v. Visualisering: Dorte Mandrup, Arcgency og SLA

Byggeriet skal være klimapositivt

Rapporten er opdelt i otte udviklingstendenser, der viser, at verden anno 2035 har forandret sig radikalt. Flere ekstreme vejrhændelser har fået befolkningen over hele verden til at åbne øjnene for, at der er behov for drastiske ændringer. De rigtige holdninger er i vid udstrækning erstattet af faktisk handling.

De otte udviklingstendenser, som rapporten ser nærmere på, er:

1. Boligen mister sin dominans som statussymbol

Når klimaforandringerne slår igennem, vil vi se en grundlæggende holdningsændring til boligforbruget. Prangende byggeri og overflødige kvadratmeter vil i stigende grad blive betragtet som forkert.

2. Boligmæssigt overforbrug søges elimineret

Overforbrug søges aktivt elimineret fra offentlig side. Københavns regel om minimumstørrelse af boliger vil blive erstattet af en afgift, hvis man besidder mere end 40 m2 bolig pr. person.

3. Nybyggeri bliver en niche

Der vil ske et markant skifte i branchen fra opførelse og salg af byggeri mod renovering og vedligehold.

4. Byggeri skal være klimapositivt

Foruden krav om anvendelse af genbrugsmaterialer, vil der blive stillet krav om at færdige bygninger skal være klimapositive over deres levetid.

5. Investeringslysten i byggeriet falder markant

Internationale investorer ser imod andre investeringsobjekter, og imod investeringer i nybyggeri uden for Europa, hvor klimakravene er færre.

6. Deleøkonomi ændrer arealanvendelsen

De højere forbrugsafgifter og ny teknologi vil tage deleøkonomi til et nyt niveau. Det skaber grundlæggende ændringer af arealanvendelsen.

7. Reshoring betyder vækst i arealer til lager og produktion

Flere virksomheder flytter produktion tilbage til Danmark, hvilket vil øge efterspørgslen efter arealer til lager og produktion.

8. Fra solkysten til vestkysten

I stedet for at danskerne tager sydpå til varmen om sommeren, tager sydeuropæerne til Danmark for at komme væk fra varmen. Turistøkonomien i Danmark vil vokse markant.

Managing partner Thomas Ulrik fra Gangsted Advokatfirma opfordrer til, at man ser fremtidsrapporten som et debatoplæg.

– Vi vil med udgivelsen af rapporten gerne sætte en diskussion i gang om udviklingen af fremtidens bygge- og ejendomsmarked. Den grønne omstilling vil medføre, at der vil åbne sig nye forretningsmuligheder. Vinderne vil blive dem, der bedst forudser og reagerer på den nye virkelighed, siger Thomas Ulrik.

Læs hele rapporten her.

Relateret indhold