Fortsætter med det grønne arbejde i Tønder

Entreprenørvirksomheden Arkil skal fortsat stå for driften af veje og grønne områder for Tønder Kommune. Også f.eks. afspærring og terrorsikring i forbindelse med Tønder Festival er på opgavelisten
En af de mange opgaver, som Arkil i forvejen løser for Tønder Kommune, er renhold af stier og grønne områder.
En af de mange opgaver, som Arkil i forvejen løser for Tønder Kommune, er renhold af stier og grønne områder.

Det bliver entreprenørvirksomheden Arkil, der fortsat kommer til at tage sig kærligt af en række praktiske opgaver i Tønder Kommune i perioden fra april 2022 og fire år frem. Det står klart, efter at driften af kommunens veje og grønne områder nu har været i udbud for anden gang.

Arkil vandt i 2015 kommunens første udbud af park- og vejdriften, og har derfor været en del af gadebilledet i kommunen siden 2016. For både for de ansatte i virksomheden samt for borgere og forvaltning i Tønder Kommune bliver der derfor i store træk tale om en videreførelse af de kendte rutiner.

Opgaverne i udbuddet spænder bredt i kommunen, der målt på areal er blandt Danmarks største. Det gælder f.eks. vintertjenesten og det løbende opsyn med hele vejnettet i kommunen, hvor Arkil blandt andet fjerner grene, tømmer brønde, skifter kantpæle og skilte samt sørger for kantgrus.

Andre opgaver er vedligehold af vandløb og græsslåning på alt fra parker til de mange boldbaner fordelt over kommunen. Dertil kommer bekæmpelse af ukrudt og mere ekstraordinære opgaver som f.eks. afspærring og terrorsikring i forbindelse med Tønder Festival og andre store begivenheder.

Det nye udbud byder desuden på en række justeringer. Blandt andet betyder skærpede krav, at Arkil kommer til at bruge flere ressourcer på at vedligeholde kommunens grusveje.

Arkils folk har ekstra travlt, når løvet falder...
Arkils folk har ekstra travlt, når løvet falder…

Forlænget to gange

I Arkil er Rikke Mechlenborg Feddersen Nørulf Zwanikken, afdelingschef i Vejservice Tønder, glad for at kunne fortsætte det gode samarbejde med Tønder Kommune.

– Vi har lagt os i selen for at skabe en organisation, der både skaber værdi for Tønder Kommune, som er rentabel i sig selv, og som prioriterer et godt arbejdsklima og et godt samspil med borgerne i kommunen, siger hun.

Arkil har udført drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder, vandløb, skoler og idrætsanlæg for Tønder Kommune siden 2016. Det første udbud løb i fire år, hvorefter muligheden for at forlænge kontrakten med yderligere et år er blevet benyttet to gange. Også denne gang er der knyttet en option på to gange ét år til kontrakten.

Vandt brolæggerprisen

Arkil er én af Danmarks største entreprenørvirksomheder med godt 2000 ansatte og en omsætning på cirka 3 milliarder i Danmark og udlandet. I bagkataloget kan man f.eks. finde alsidige entreprenørprojekter for bl.a. Vejdirektoratet, BaneDanmark og landets mange forsyningsselskaber, anlægsarbejder, havnebyggeri, fundering, tunnelering, store kabelprojekter samt markante aftryk på landets infrastruktur.

Men mindre kan også gøre det.

I oktober vandt Arkil-Stürup årets Brolæggerpris for den nye brolægning i Kongensgade, der er Esbjergs gågade. Bag det veludførte arbejde lå knap syv års arbejde og granitbrosten i tusindvis, der nu ligger som en fortolkning af Vadehavets mønstre af strømribber i sandbunden på den cirka én kilometer lange Kongensgade samt sidegader.

Relateret indhold