Fjerner 100 ton forurening fra Høfde 42. Pris: 728 mio. kr.

Arkil har vundet opgaven med at oprense Høfde 42 på Harboøre Tange, hvor der ligger over 100 tons forurenende stoffer. Arbejdet forventes at tage 5 år.
Selvom det er ufarligt at gå på stranden ved Høfde 42, er der forbud mod badning, dykning og fiskeri i området. Dette forbud forventes ophævet, når oprensningen er tilendebragt med udgangen af 2030. Foto: Region Midtjylland
Selvom det er ufarligt at gå på stranden ved Høfde 42, er der forbud mod badning, dykning og fiskeri i området. Dette forbud forventes ophævet, når oprensningen er tilendebragt med udgangen af 2030. Foto: Region Midtjylland

Oprensning af grund

 • Adresse: Thyborønvej 75, 7673 Harboøre
 • Projektnavn: Harboøre Tange – Fase 1, Høfde 42
 • Supplerende adresse: Høfde 42, Generationsforurening
 • Bygherre: Region Midtjylland
 • Bygherrerådgiver: Cowi
 • Totalentreprenør: Arkil
 • Ingeniør: WSP Danmark og Haemers Technologies SA, Belgien
 • Rådgivning. ing. miljø: Fortum Waste Solutions og Krüger
 • Byggestart: Oktober 2025
 • Forventes færdigt: December 2030
 • Anslået budget: 728 mio. kr.
 • Omfang: Projektet omfatter oprensningen af forureningen ved Høfde 42, så restforurening herefter ikke udgør en risiko for menneske og miljø. Tidsplan er ikke endelig, da der skal udarbejdes VVM-redegørelse. Der afsættes ca. 4 år fra modtagelse af VVM-tilladelse til fuldførelse af opgaven frem til aflevering til regionen. Foruden midler fra statens ‘grønne råderum’ giver Auriga Industries (tidl. ejer af Cheminova og datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond) et engangsbeløb på 125 mio. kr. til oprensningen.
 • Kilde: SMART/Byggefakta

På tirsdag d. 7. maj underskriver Arkil en historisk kontrakt med Region Midtjylland forud for selskabets kommende arbejde med at oprense Høfde 42 på Harboøre Tange. Her ligger mere end 100 ton kemikalieaffald, som bl.a. kemivirksomheden Cheminova deponerede i løbet af 12 år i 1950’erne og 1960’erne.

Deponiet blev oprettet med tilladelse fra staten, der også selv gravede kemikalieaffald fra bl.a. insektbekæmpelse i landbruget ned i området.

– Vi skriver ikke bare under på en aftale – vi skriver også historie, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau, om aftalen, som Arkil har vundet i et EU-udbud.

Forureningsstoffer består ifølge Region Midtjylland af:

– 70 ton parathion

– 10 ton malation

– 4 ton methyl-parathion

– 6 ton sulfotep

– 7 ton kviksølv mfl.

De mange tons forurenende stoffer på det 24.300 kvm store område blev i 2006 forsøgt afgrænset med en 600 meter lang og 14 meter dyb jernspuns, så forureningen ikke skulle sive ud i Vesterhavet.

Det 24.300 kvm kemikaliedepot ved Høfde 42 er i dag dækket med sand. En jernvæg, der blev banket 14 meter ned i jorden i 2006, skal sikre, at giften ikke siver ud i havet. Foto: Frederik Grønfeldt Ahrenkiel, Region Midtjylland.
Det 24.300 kvm kemikaliedepot ved Høfde 42 er i dag dækket med sand. En jernvæg, der blev banket 14 meter ned i jorden i 2006, skal sikre, at giften ikke siver ud i havet. Foto: Frederik Grønfeldt Ahrenkiel, Region Midtjylland.

Nu, 60-70 år efter kemikalierne blev placeret på høfden, skal det gamle kemikaliedepot endelig oprenses, så restforurening ikke længere vil udgøre en risiko for menneske og miljø. Det betyder, at 99 % af pesticid-forureningen indenfor oprensningsområdet skal fjernes af Arkil og samarbejdspartnere.

Adm. direktør i Arkil, Michael Hansen, siger:

– Opgaven kræver en fleksibel og innovativ tilgang, både på grund af den særlige forureningssammensætning og den unikke beliggenhed ved Danmarks smukke – og til tider barske – vestkyst, siger han og fortsætter:

Læs også: Kemikalie-grund: Klar til at sende oprensning i udbud til 250 millioner

– Vi er godt forberedte på opgaven, og vi glæder os til et godt samarbejde med Region Midtjylland og vores samarbejdspartnere fra WSP og Haemers Technologies. Med vores fælles ekspertise ser vi frem til en vellykket oprensning.

Der er nok at gå i gang med for Arkil. Arbejdet med at sikre miljøgodkendelser begynder nu. I 2030 forventes havet igen at kunne bruges til badning og fiskeri. Illustration: Region Midtjylland
Der er nok at gå i gang med for Arkil. Arbejdet med at sikre miljøgodkendelser begynder nu. I 2030 forventes havet igen at kunne bruges til badning og fiskeri. Illustration: Region Midtjylland

Efter aftalen, der har et budget på 728 mio. kr., er underskrevet, kan Arkil begynde arbejdet med at sikre miljøgodkendelser mv. Det arbejde kan vare op til halvandet år, og først herefter kan oprensningsarbejdet gå i gang. Hvis alt går efter planen, går det egentlige anlægs- og oprensningsarbejdet i gang i efteråret 2025 og vil være gennemført inden udgangen af 2030.

Badning, dykning og fiskeri ved Høfde 42

Forureningsperioden af Høfde 42 er opgjort til 1953-1964, men det var først i 1970’erne, at der for alvor kom opmærksomhed på den risiko, som kemikalierne i depotet udgør.

‘Vi forventer, at de forbud, der er i området ift. badning, dykning og fiskeri, vil kunne ophæves, når oprensningen er afsluttet’, lyder det fra Region Midtjylland, der dog ikke som region kan ophæve badningsforbuddet.

Med den snart underskrevne aftale kan arbejdet forud for oprensningen af en af Danmarks værste forureninger altså sættes i gang. Det er en lettelse for Anders Kühnau:

Læs også: Hvidovre vil have klare regler for byggeri på havet – også for Holmene

– Det er en kæmpe forløsning, at vi nu kan skrive under. Det markerer en vigtig milemæl efter årtiers kamp for at beskytte miljøet mod de nedgravede giftige kemikalier, årtiers kamp for at finde en ordentlig måde at komme forureningen til livs og senest mange års kamp for at finde finansiering til at rense op.

Cheminova lukker sin fabrik i Måløv ved København og flytter produktionen til Harboøre Tange i 1953. I 1958 kommer der stigende opmærksomhed på en potentiel forurening, da lokale klager over lugt og afsmag i fisk. Cheminovas hhv. nuværende og gamle fabriksgrund er også forurenet. Arkivfoto: Region Midtjylland
Cheminova lukker sin fabrik i Måløv ved København og flytter produktionen til Harboøre Tange i 1953. I 1958 kommer der stigende opmærksomhed på en potentiel forurening, da lokale klager over lugt og afsmag i fisk. Cheminovas hhv. nuværende og gamle fabriksgrund er også forurenet. Arkivfoto: Region Midtjylland

Forureningsperioden af Høfde 42 er opgjort til 1953-1964, men det var først i 1970’erne, at der for alvor kom opmærksomhed på den risiko, som kemikalierne i depotet udgør.

Forureningen er én af de tre generationsforureninger på Harboøre Tange. De to andre er placeret på Cheminovas nuværende fabriksgrund og Cheminovas gamle fabriksgrund.

Relateret indhold