Fejl i facader er (fortsat) skyld i flest byggeskader

Byggeskadefonden er netop kommet med friske tal på kvaliteten af det almene byggeri. I fondens årsrapport ses det, at det især er i ydervæggene, at byggeskaderne sker.
Det kan blive meget problematisk, hvis vand ikke ledes korrekt bort fra konstruktionerne i facader og tag. Det er her, de fleste svigt i byggeriet sker, viser Byggeskadefondens nye tal. Foto: Getty Images
Det kan blive meget problematisk, hvis vand ikke ledes korrekt bort fra konstruktionerne i facader og tag. Det er her, de fleste svigt i byggeriet sker, viser Byggeskadefondens nye tal. Foto: Getty Images

Inddækninger, sålbænke og fuger er blandt de bygningsdele i ydervægge, hvor der ses flest svigt, der har ført til skader. Det viser Byggeskadefondens årsberetning for 2023, der netop er udkommet med friske tal på kvaliteten af det almene byggeri.

Byggesvigt i ydervægge ligger på en klar førsteplads, når det gælder svigt, der har ført til skader. Er der træ i ydervæggen eller længere inde i konstruktionen, kan det blive meget problematisk, hvis vand ikke ledes korrekt bort fra konstruktionerne. Tage er den bygningsdel, der fører til næstflest svigt og dermed skader, viser rapporten.

Læs også: Skimmelregning til præmieret børnehus løber op i 25 mio.

Byggeskadefonden har bl.a. set trænedbrydende svampe i træ på grund af svigt i inddækninger. Bygger man med træ, skal man derfor være ekstra omhyggelig med risikovurderingen, lyder det fra driftsdirektør Kathrine Birkemark:

– Vi sætter øget fokus på risikovurdering for at støtte op om at bygge mere bæredygtigt. Træ og andre biobaserede materialer er meget velegnede nogle steder, mens de er mindre egnede andre steder. Her er det risikovurdering, der skal afgøre, om materialet kan anvendes, eller om der skal findes et andet.

Problemer med klimaskærmen er desværre ikke noget nyt. I både 2021, 2022 og 2023 var problemet det samme. Klik på årstallene og se diagrammet længere nede.

Ti tiltag

Årsberetningen giver bl.a. et bud på, hvordan branchen kan optimere bygningers levetid ved at finde og minimere de største risici, når der bygges med træ, og hvilke spørgsmål bygherre bør stille rådgiveren for at afklare risikoen ved valg af materialer.

Illustrationen fra årsrapportens afsnit om, hvordan man får styr på risikoen, når man bygger med træ, viser, hvordan en lille utæthed i inddækningerne kan udvikle sig til en stor skade. Foto: Byggeskadefonden
Illustrationen fra årsrapportens afsnit om, hvordan man får styr på risikoen, når man bygger med træ, viser, hvordan en lille utæthed i inddækningerne kan udvikle sig til en stor skade. Foto: Byggeskadefonden

For træs levetid kan blive udfordret, hvis det udsættes for den fugt, der kan komme både udefra og indefra. Udefra som nedbør eller fra det omgivende terræn. Indefra er det især utætheder i installationer, som kan gøre skade på træværket.

Eksempelvis kan bare en lille utæthed i inddækningerne udvikle sig til en stor skade i etagedækket af træ, viser rapportens billeddokumentation.

Her kan man også finde ti tiltag, der kan mindske risikoen for fugtskader i træbyggeri:

1. Kend dine løsninger og tilhørende risici

2. Vis vand væk

3. Bevar det rette fugtniveau, også under opførelsen

4. Opdag fugtpåvirkning hurtigt

5. Husk, at svigt i andre konstruktioner kan påvirke træet

6. Begræns skaden hvis uheldet er ude

7. Projektér ukompliceret og bygbart

8. Vær opmærksom på grænseflader og faseskift

9. Projektér løsninger, der er lette at vedligeholde og udskifte

10. Vær klar med en plan B

Uddybning af de 10 punkter og meget andet kan læses i årsrapporten.

Erfaringer med BygAlment.dk

Årsberetningen giver overblik over Byggeskadefondens eftersyn og skadedækning og indeholder desuden artikler om de vigtigste satsninger fra året, der er gået.

Læs også: ‘Højt kvalitetsniveau’, lød det. Nu er luksuslejlighederne ramt af fugt, skimmel og utætheder

Søjlediagrammet viser top 5 over, hvor årsagerne til de anmeldte byggeskader i nybyggerier er fundet de seneste tre år. I 2023 var der 46 skadeanmeldelser i nybyggerier, og de skyldtes 73 svigt. 38 % af svigtene var i ydervægge, mens 21 % af svigtene var i tage. Kilde: Byggeskadefonden
Søjlediagrammet viser top 5 over, hvor årsagerne til de anmeldte byggeskader i nybyggerier er fundet de seneste tre år. I 2023 var der 46 skadeanmeldelser i nybyggerier, og de skyldtes 73 svigt. 38 % af svigtene var i ydervægge, mens 21 % af svigtene var i tage. Kilde: Byggeskadefonden

I årsberetningen kan man derfor også læse om, hvordan det går med Byggeskadefondens nye satsning BygAlment.dk. To bygherrer fortæller om deres første erfaringer med den nye digitale platform til dokumentation af almene byggeprojekter. De forventer bl.a., at BygAlment.dk vil gøre det mere tydeligt, hvor risiciene er, så bygherren kan tage affære tidligere.

Byggeskadefondens indsigt i, hvad der især fører til skader, kan bruges til at vurdere risikoen ved forskellige materialer og metoder. Byggeskadefonden vil derfor også fremover grave i data for at klæde branchen godt på til at skelne mellem gode og dårlige løsninger og dele erfaringer, der kan understøtte den risikovurdering, der er afgørende for kvaliteten af byggeriet.

Relateret indhold