Esbjerg giver havvandet kamp til stregen

EU har udpeget Esbjerg som et af de steder, hvor der er særlig risiko for oversvømmelser. Nu skal en 90 cm høj mur, et dige og hævede flader skærme byen mod stormflod.
Den kommende stormflodssikring vil dels bestå af betonmur (blå linje), dige (grøn linje) og hævede flader/port (røde klatter). Grænsen til havnens område er markeret med den stiplede linje. Illustration: Esbjerg Kommune
Den kommende stormflodssikring vil dels bestå af betonmur (blå linje), dige (grøn linje) og hævede flader/port (røde klatter). Grænsen til havnens område er markeret med den stiplede linje. Illustration: Esbjerg Kommune

Flere steder i landet sætter man nu ind med projekter, der skal beskytte byer, borgere og virksomheder mod havvandet, når stærke vinde presser vandet ind over land og skaber stormfloder, oversvømmelser og erosion.

I Køge har man eksempelvis fået 26,6 mio. kr. fra staten til en højvandsmur, diger og sluser, der skal beskytte havneområdet og byen mod stormflod. Også strækningen fra Tjæreborg til Darum syd for Esbjerg har modtaget 29,1 mio. statslige kroner til beskyttelse mod vadehavet.

Esbjerg by er ligeledes udpeget som risikoområde for oversvømmelse i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv, og nu er det vigtige forarbejde med også at skærme Esbjerg mod fremtidens vejr sat i gang, og mere konkrete planer er udformet.

Kommunens Plan- & Byudviklingsudvalg har således godkendt en strategi for stormflodssikring ved den nordlige del af havnen. Strækningen fra Esbjerg Strand til umiddelbart efter Niels Juels Gade vurderes til at være i størst risiko ved stormflod, og det skal en kommende sikringslinje tage højde for.

Strategien, som Cowi og Arkitema er rådgivere for, står på to ben. I første omgang etableres en mur, som sammen med bygninger og porte skal beskytte byen mod stormflod.

Formand for Plan & Byudviklingsudvalget, Henning Ravn, siger:

– Der er ingen tvivl om, at Esbjerg by er udsat og mange værdier er på spil, og derfor har byrådet også prioriteret at få udarbejdet et projekt for, hvordan vi kan minimere omfanget af menneskelig og materiel skade tæt på havnen.

Forprojektet tager udgangspunkt i en mur, der vil være ca. 90 cm høj vest for H E Bluhmesvej. Murens udformning skal passes ind i det eksisterende bymiljø og vil fremstå med forskellige udsmykninger og grønne planter, så det ikke bare er gråt beton.

Satser på statslig medfinansiering

På den længere bane udvikles en grøn forbindelse, som knyttes på den Grønne Ring. Den grønne forbindelse vil være et hævet terræn måske i form af en vold, hvor det vil være muligt at færdes for gående og cyklister.

– Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn arbejder tæt sammen om denne opgave. Det er vigtigt at finde den rette balance mellem at lave en stormflodssikring, som virker, og samtidig sikre, at virksomhedernes aktiviteter ikke begrænses. Derfor går der nu også en dialog i gang med virksomhederne langs området, der inviteres til et møde om projektet i slutningen af maj, fortæller Henrik Studsgaard, direktør for Teknik & Miljø.

Det færdige forprojekt skal danne grundlag for en ansøgning om medfinansiering fra den statslige pulje til kystbeskyttelse. Med finansieringen på plads, vil sikringslinjen blive etableret i 2025. Fra 2027 vil byen forhåbentlig være godt beskyttet mod vejrets luner.

Relateret indhold