Enggaard vinder kæmpeprojekt i Aarhus

Det er et projekt til 675 mio. kroner, som A. Enggaard A/S skal opføre som OPS-projekt for Aarhus Kommune. Byggeriet skal stå færdigt til efteråret 2018.
I alt 1.000 medarbejdere i Aarhus Kommune får deres daglige gang i det nye hus. Illustration: Arkitema Architects.
I alt 1.000 medarbejdere i Aarhus Kommune får deres daglige gang i det nye hus. Illustration: Arkitema Architects.

Fakta om byggeriet

  • Størrelse: 40.000 kvadratmeter inkl. parkeringskælder
  • Kontraktsum: 675 millioner kroner
  • Bygherre: Aarhus Kommune
  • OPS-leverandør: A. Enggaard A/S
  • Arkitekt: Arkitema Architects
  • Ingeniør: Niras
  • Drift (15 år): Caverion

A. Enggaard har vundet udbuddet om opførelse af en ny, stor kommunal administrationsbygning til Aarhus Kommune i Gellerupparken. Bygningen skal huse både Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse under Aarhus Kommune samt Lokalpolitiet. I alt får knap 1.000 medarbejdere sin daglige gang i bygningen, der bliver en af kommunes største.

– Vi er meget tilfredse med at have vundet kontrakten. Byomdannelsen af Gellerupparken er et spændende og meget særligt projekt, og vi glæder os til at komme i gang med arbejdet, siger direktør Asger Enggaard fra A. Enggaard og fortsætter:

Vi er i øjeblikket en af de markedsledende aktører inden for OPP- og OPS-projekter i Danmark, og det er vi naturligvis glade for at kunne understrege med dette projekt.

Asger Enggaard Direktør, A. Enggaard

– Vi er godt repræsenteret i Aarhus og glade for nu at kunne udbygge vores tilstedeværelse, siger han med henvisning til virksomhedens igangværende udvikling af Ceres-grunden i det centrale Aarhus.

675 millioner kr.

Den samlede kontraktsum på byggeriet i Aarhus er på 675 millioner kroner. Bygningen bliver på 40.000 kvadratmeter inkl. parkeringskælder og er en del af et større byomdannelsesprojekt. I 2011 lancerede Aarhus Kommune i samarbejde med Brabrand Boligforening en såkaldt helhedsplan, der skal gøre området Gellerupparken/Toveshøj mere attraktivt ved at skabe en bydel, der også vil trække andre end lokalområdets umiddelbare beboere til med grønne uderum, boliger, institutioner, erhverv og arbejdspladser.

Projektet for Aarhus Kommune er et OPS – offentlig privat samarbede. Det indebærer blandt andet, at A. Enggaard både skal stå for opførsel af bygningen samt drift og vedligehold i 15 år, herunder indvendig og udvendig vedligehold, kantinedrift, rengøring mv.

A. Enggaard har stået for flere lignende projekter de seneste år og opfører i øjeblikket et af Danmarks største OPP-projekter for Bygningsstyrelsen på Kalvebod Brygge i København. A. Enggaard har også stået bag OPP-byggerier som blandt andet Vestre Landsret i Viborg og en ny hovedpolitistation i Holstebro.

– Vi er i øjeblikket en af de markedsledende aktører inden for OPP- og OPS-projekter i Danmark, og det er vi naturligvis glade for at kunne understrege med dette projekt, siger Asger Enggaard.

Sælger ejendomme

Aarhus Kommune finansierer byggeriet ved at sælge ejendommme og opsige kontorlejemål samt ved at kapitalisere driftsbesparelser ved at samle flere medarbejdere under samme tag.

– Det er en vigtig forudsætning for byggeriet, at huset giver Gellerup et boost af arbejdspladser og byfunktioner samtidig med, at vi har respekt for, at kommunen skal spare. Derfor er det også vigtigt for mig, at vi kan sætte gang i byggeriet uden ekstra omkostninger for skatteborgerne. Faktisk bliver det driftsmæssigt billigere at samle vores medarbejdere i Gellerup og samtidig opsige lejemål og frasælge nogle andre bygninger, siger rådmånd for Teknik & Miljø i Aarhus Kommune, Kristian Würtz (S).

Aarhus Kommune lægger vægt på, at bygningen skal være identitetsskabende for området, og den vision skal realiseres gennem et markant design og funktioner, der skaber liv og aktivitet i huset uden for kontortid. Der er blandt andet reserveret cirka 1.500 kvadratmeter til såkaldt udadvendte funktioner i bygningen.

Huset skal huse 1.000 medarbejdere for Aarhus Kommune og Politiet, og byggeriet ventes at stå færdigt i efteråret 2018.

Opførelsen af en ny, stor kommunal bygning i Gellerup ved Aarhus er en del af Aarhus Kommunes strategi for at komme sociale problemer til livs i bydelen. Illustration: Arkitema Architects.
Opførelsen af en ny, stor kommunal bygning i Gellerup ved Aarhus er en del af Aarhus Kommunes strategi for at komme sociale problemer til livs i bydelen. Illustration: Arkitema Architects.
Byggeriet er Aarhus Kommunes første OPS-byggeri. Illustration: Arkitema Architects.
Byggeriet er Aarhus Kommunes første OPS-byggeri. Illustration: Arkitema Architects.

Relateret indhold