Elbiler øger krav til indretningen af parkeringsanlæg

Danske Beredskaber savner klare regler for, hvordan sikkerheden opretholdes når elbiler parkeres ved boliger og parkeringsanlæg, for går der ild i et batteri til en el-bil kan slukningsarbejdet vare mere end 10 timer.
Hos Beredskab Øst benytter man en brandcontainer, så så slukning af elbiler kan ske under sikre forhold Foto: Beredskab Øst
Hos Beredskab Øst benytter man en brandcontainer, så så slukning af elbiler kan ske under sikre forhold Foto: Beredskab Øst

Danske Beredskaber forslag til indretning af bygninger med elbiler:

  • Bygninger konstrueres så biler med batterier placeres i egen brandsektion.
  • Parkeringsanlægget sikrer en god afstand fra elbiler til brændbare materialer
  • Sikring mod mekaniske skader af elbiler, eksempelvis med påkørselssikring.
  • Indtænkning af varslingsforanstaltninger, udluftning og adgang direkte fra og til udearealer
  • Kilde: Danske Beredskaber

Antallet af elbiler i Danmark er i kraftig vækst, men når det handler om evidensbaseret viden om, hvordan beredskabet skal slukke en eventuel brand i et batteri i en elbil, lader den grønne omstilling vente på sig.

Når et elbilbatteri står i flammer fra tid til anden, skyldes det som regel enten en mekanisk påvirkning, en kortslukning, ekstern varmepåvirkning eller fejlkonstruktion, og i takt med de flere elbiler, vil sandsynligheden for disse påvirkninger naturligvis stige, og en brand i en el-bil er en stor udfordring.

Brand i et batteri i en elbil er ifølge sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard, endnu ikke en hyppig problematik for beredskabet, men når en brand opstår, kan det være omfattende.

– En brand i et batteri kan tage op til 24 timer at køle og slukke. Samtidig skal der bruges rigtig meget vand til at køle batteriet – det er ikke unormalt at bruge 10 kubikmeter. Alligevel sker det ofte, at en brand i en elbils batteri blusser op igen inden for et døgn efter slukningen, fortæller Bjarne Nigaard.

Specielt slukning af elbiler i en parkeringskælder er en stor opgave, og her er placeringen af bilerne i et parkeringsanlæg vigtig, da det ofte er nødvendigt at trække den brændende bil ud af bygningen.

Mangler regler

Hos Danske Beredskaber oplever personalet markant anderledes brandforløb end det, de normalt er udsat for, når et bil-batteri brænder, og her efterspørger Bjarne Nigaard mere viden omkring påvirkningen af personer i bygninger og beredskabspersonalet.

– I forbindelse med brande i eller omkring elbiler har beredskabet stort fokus på udviklingen af giftige stoffer ved afbrænding af batterier. De forsøg, der er lavet med henholdsvis mindre li-ion-batterier og lithiumbatterier viser udledning af en lang række komplekse stoffer og gasser, når batterierne brænder, og det er både skadeligt og farligt – ikke mindst i lukkede rum, hvor der potentielt også kan opstå en eksplosion, lyder det fra Bjarne Nigaard.

Den manglende viden og politiske stillingtagen til problematikken efterlader ifølge Bjarne Nigaard beredskabet i lidt af et vakuum, for det er uvist hvilken påvirkning mandskab, bygning og omgivelserne udsættes for ved slukning af brande i elbiler.

Krav til bygninger

Elbilernes indtog kan for byghherrer og bygningsejere være en udfordring i den grønne omstilling, da der mangler klare regler for indretning og konstruktion, og derfor opfordrer Danske Beredskaber til, at de relevante myndigheder speederen processen op og opdaterer de relevante regler på området.

Hos Danske Beredskaber har man en række forslag til tiltag, som bygherrer allerede nu bør indtænke i indretningen af parkeringsanlæg til el-biler. Det drejer sig om at man overvejer, at placere ladestandere samlet og i størst muligt omfang i det fri. Herudover opfordrer Danske Beredskaber til, at ladestandere, som placeres i bygninger, bør sættes ved ind- og udkørsler og så tæt på terræn som muligt, og i det hele taget bør placeringen af elbiler ske, så de lettest muligt kan trækkes ud eller op af bygningen, og så skal det være muligt fra et centralt sted i bygningen at afbryde for strømmen til samtlige ladestandere.

Ingen grund til panik

Selvom udfordringen med brandsikkerheden omkring elbiler i bygninger fylder meget på Danske Beredskabers dagsorden, så slår Bjarne Nigaard overfor Dagens Byggeri fast, at man som potentiel køber af en elbil ikke umiddelbart har noget at frygte, for elbiler er forberedt til at kunne modstå voldsomme påvirkninger.

– Nu skal der ikke gå panik i elbil-ejere, for det her handler ikke om, at det her nødvendigvis bliver et meget stort problem, for batteriet i en elbil er faktisk rigtig godt beskyttet også selvom bilen går i brand. Der er dog behov for nogle nye procedurer, for det er en anderledes måde vi skal tilgå denne opgave på, og det vil det også være for dem, der skal bygge de steder, hvor elbiler skal være – specielt hvis der også er personophold i bygningerne, siger Bjarne Nigaard.

Relateret indhold