DTU-kollegie med 200 nye boliger

Hempel Kollegiet, DTU understøtter DTU's bæredygtighedsvisioner og bliver hjem for 200 internationale ingeniørstuderende.
Kollegiet bliver hjem for 200 internationale ingeniørstuderende. Visualisering: JJW Arkitekter.
Kollegiet bliver hjem for 200 internationale ingeniørstuderende. Visualisering: JJW Arkitekter.

Om Hempel Kollegiet

  • Bygherre: H-Kollegie Fonden
  • Totalentreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S
  • Arkitekt: JJW Arkitekter
  • Landskab: JJW Landskab
  • Ingeniør: Bascon
  • Administrator: KAB
  • Bygherrerådgiver: Wissenberg
  • Areal: 7.400 kvm.
  • År: 2015 – 2017

Totalentreprenør B. Nygaard Sørensen skal i samarbejde med JJW Arkitekter og Bascon opføre kollegieboliger på hjørnet af Lundtoftevej og Anker Egelunds Vej i den vestlige del af DTU Lyngby.

Hempel Kollegiet, DTU bliver hjem for 200 internationale studerende. De studerende skal have plads til at fordybe sig i deres studier, samtidig med at de indgår som en aktiv del af DTU’s studenter- og campusfællesskab. Derfor er der arbejdet med et hierarki af fællesskaber inde såvel som ude.

Vi har i projekteringen arbejdet meget tæt og konstruktivt med vores underrådgivere, og processen har givet stor værdi til bygherrens byggeri.

Søren Wendel Meyer B. Nygaard Sørensen

Kollegieboligerne er organiseret i tre klynger, der hver især består af to bygninger med 12 og 13 boliger. For at fremme fællesskabet blandt de studerende får hver etage fælleskøkken og studielounge.

Bygningerne viderefører DTU-griddets eksisterende kvaliteter i simple U-former, der hver især omkranser et indre haverum, der bliver et socialt mødested. Ved at bevare skoven så tæt på bygningerne som muligt, skaber man samtidig kollegieboliger, hvor forholdet mellem inde og ude er i centrum.

Bæredygtigt kollegiebyggeri

Boligerne opføres i totalentreprise med B. Nygaard Sørensen A/S som totalentreprenør med JJW Arkitekter og Bascon som underrådgivere.

– Bæredygtigheden er en del af en helhedsorienteret tankegang baseret på valg, som afbalanceres i forhold til miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn, som vi udvikler med JJW Arkitekter. Vi har i projekteringen arbejdet meget tæt og konstruktivt med vores underrådgivere, og processen har givet stor værdi til bygherrens byggeri. Vi har nydt gavn af vores store erfaringer med boligbyggeri, siger Søren Wendel Meyer fra B. Nygaard Sørensen.

Levende campus

Omkring en tredjedel af universitetets 3.270 kandidatstuderende er fra udlandet. De 200 nye boliger i Hempel Kollegiet, DTU kan lette boligjagten for dem.

Samtidigt vil kollegiet skabe mere liv på Lyngby Campus, siger Claus Nielsen, universitetsdirektør ved DTU:

– Kollegiet vil afhjælpe manglen på studieboliger i vores område. Hempel Kollegiet, DTU vil desuden skabe mere liv på vores campus i Lyngby, hvor vi allerede har over 1.000 studerende boende. Opførelsen af Hempel Kollegiet, DTU understøtter vores vision om en levende campus, der aldrig lukker, men som pulserer 24/7.

Byggeriet af Hempel Kollegiet, DTU går i gang forår 2016, og kollegieboligerne er klar til indflytning i forbindelse med studiestart efterår 2017.

Kollegiet opføres mellem 2015 og 2017. Visualisering: JJW Arkitekter.
Kollegiet opføres mellem 2015 og 2017. Visualisering: JJW Arkitekter.

Relateret indhold