Der er brug for kompetenceudvikling

Ny rapport om bygherren tegner et billede af en rolle, som er central for værdiskabelsen i byggeriet i en stadig mere kompleks virkelighed med mange krav, viser ny rapport.
Der er brug for kompetenceudvikling, viser ny rapport fra Bygherreforeningen. Arkivfoto.
Der er brug for kompetenceudvikling, viser ny rapport fra Bygherreforeningen. Arkivfoto.

mod

Når ingen længere kan overskue hele byggeprocessen, og når traditionelle tekniske eller styringsmæssige kompetencer ikke alene slår til, fordi der også skal tænkes processuelt, strategisk og ledelsesmæssigt, så kalder det på en gentænkning af bygherrerollen.

Når forandring er en kendsgerning, er det vigtigt, at den viden, vi har oparbejdet, bliver taget med i nye projekter.

Kurt Reitz Byggechef, Region Sjælland

På et velbesøgt temamøde i Bygherreforeningen den 11. februar, holdt bygherrer fra Banedanmark, Byggeri København og Region Sjælland oplæg om deres tilgang til bygherrerollen. Det skriver Bygherreforeningen på sin hjemmeside.

Det blev blandt andet pointeret, at klare roller og ansvar er afgørende i en bygherreorganisation.

– Når forandring er en kendsgerning, er det vigtigt, at den viden, vi har oparbejdet, bliver taget med i nye projekter. Der bør lægges stor vægt på overførsel af viden og kontinuerlig kompetenceudvikling baseret på fælles kultur og løbende organisationsudvikling. Vi skal styrke ledelsesdelen og den prestige, der er i bygherrerollen, sagde byggechef Kurt Reitz, Region Sjælland, som opsummering.

Også direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri gav sit bud på, hvad bygherren skal:

– Da jeg læste jeres rapport, blev jeg overvældet over, hvor meget en bygherre skal kunne. Vores medlemmer efterspørger blandt andet godt udbudsmateriale, en aktiv og beslutningsdygtig bygherre i hele byggeprocessen og en bygherre med en klar holdning til værdisæt, samarbejde og entrepriseform.

Svære dilemmaer

Såvel temadagen som rapporten viser, at bygherrerne ofte står i svære dilemmaer. Nok har de serveretten til at stille krav og være ambitiøse, men de skal også have kompetencerne og den politiske gennemslagskraft i deres egen organisation til at udnytte den ret.

Og hvis de ikke har kompetencerne, skal de så uddelegere eller opbygge egne kompetencer? Uanset valget, så er det bygherrerne, der ultimativt står med både ansvar og risiko.

Samtidig stilles der krav fra mange sider. Brugerne skal inddrages, tilbudsgiverne vil undgå unødige transaktionsomkostninger, ejerne vil have forretningsforståelse og budgetsikkerhed, ønsket om samfundsansvar og bæredygtighed fylder mere og mere, projekterne skal være innovative og værdiskabende og så videre. Listen med forskellige krav og samfundsudfordringer er lang.

Mere alsidig

Rapporten peger på, at bygherren er nødt til at blive mere alsidig, søge nye indsigter og udvikle såvel kompetencer som organisation. Men samtidig skal bygherren være bevidst om, at man ikke kan favne alt. Det handler i høj grad om at træffe oplyste og strategiske valg – med afsæt i de dilemmaer, krav og udfordringer, som bygherren står overfor. Den enkelte bygherre skal kende både sin rolle og sine begrænsninger – og ikke mindst sin organisatoriske forankring.

Med rapporten om fremtidens bygherrekompetencer sætter Bygherreforeningen ekstra fokus på den indsats, foruden at der præsenteres et helt katalog af tiltag, som kan styrke den professionelle bygherres kompetencer. Temamødet var første skridt på vejen mod at øge værdiskabelsen i byggeprojekterne.

Relateret indhold