Danmark bygger – Hovedstaden forvandler ikonisk akvarium til aktivt kulturhus

BYGGERIER PÅ VEJ: En kaserne klargøres, og Ørestad-beboere får samlingssted. ATP gør klar til fremtiden, og det gør man også på Frederiksberg Slot, mens Danmark Akvarium genoplives. Finansforbundet åbner op og i Frederikssund forbedres livet ved fjorden.
Visualisering: Vilhelm Lauritzen Arkitekter.
Visualisering: Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Dagens Byggeri tager løbende et overblik over de mest spændende projekter i landets fem landsdele. Med oplysninger hentet fra Byggefaktas omfattende database over den danske byggeaktivitet er her et udvalg af projekter, der igangsættes i løbet af det første halvår 2023 i Region Hovedstaden.

Visualisering: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Visualisering: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

KASERNE KLARGØRES TIL BORNHOLMS SOLDATER

På otte kaserne rundt om i landet skal Hærens Mandskabs og Materielfaciliteter (MHMM) moderniseres, heriblandt Almegårds Kaserne, fase II og III.

Kasernen blev etableret umiddelbart efter 2. verdenskrig og har været hjemsted for Bornholms Værn indtil dets opløsning i 2000. I dag holder Gardehusarregimentet til på Almegård.

I et udbud, som Forsvarets Ejendomsstyrelse har lavet, står det beskrevet, at der skal bygges tre garager med materiel- og mandskabsfacilitet. Garagerne vil være i én etage. I tilknytning til garagerne bliver der bygget briefing-rum, pudsestue, omklædning, badefaciliteter, depot- og rengøringsrum, toiletter samt teknikrum.

I forlængelse af bygningerne laver man befæstede arealer, som køretøjerne i garagen kan køre på, en miljøplads bliver flyttet og der tilknyttes vand og varme.

To eksisterende garager bliver revet ned for at gøre plads til de nye.

MHMM – Almegård Kaserne, Fase II og III – modernisering af kaserne, Rønne // Bygherre: Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser // Bygherrerådgiver: Kuben Management // Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter // Ingeniør: Ingeniør’ne // 10.000 m2 // Pris: 215 mio. kroner // Start: Maj ’23 // Slut: Feb. ’25

Visualisering: Aart Architects.
Visualisering: Aart Architects.

KULTURHUS OG HJERTET I ØRESTAD SYD

I tæt kontakt til Asger Jorn Plads og en af Naturpark Amagers kommende hovedindgange bliver Byens Hus – i sammenhæng med en daginstitution og et boligbyggeri – hjertet i Ørestad Syd.

Et hus, hvor nye muligheder opstår, når forskellige funktioner stables og sidestilles, samtidig med at de knyttes tæt til det offentlige byrum. Det hele med sigte på at skabe et sted, der foruden at fungere som beboerhus bliver et moderne og mangfoldigt kulturhus for hele bydelen.

Med sine mange terrasser og forskydninger i facaden fremstår huset varieret og levende – på alle niveauer fra nederst til øverst. Dertil lægges tegl som det gennemgående facademateriale, hvilket er med til at skabe et udtryk, der harmonerer med stedet og tanken om et landskabeligt bearbejdet bygningsmassiv.

Byens Hus – Opførelse af boliger, daginstitution og beboerhus, København // Bygherre: Udviklingsselskabet By & Havn og Nordstern Ejendomsudvikling // Bygherrerådgiver: Nord Architects // Arkitekt: Aart Architects // Ingeniør: OJ Rådgivende Ingeniører // Totalentreprenør: Nordstern København // 11.400 m2 // Pris: 190 mio. kroner // Start: Maj ’23 // Slut: Feb. ’25

Visualisering: ATP.
Visualisering: ATP.

HOVEDKONTOR FAVNER FREMTIDENS ARBEJDSPLADS

For at fremtidssikre ATP’s hovedkontor som attraktiv arbejdsplads udvides deres karakteristiske røde murstensbygning på Kongens Vænge i Hillerød.

Blandt andet etableres et nyt indgangsparti med reception og velkomstområde, det nuværende køkken om- og udbygges, ligesom eksisterende the-køkkener ombygges til toiletfaciliteter.

Derudover skal der bygges fem pavilloner i eksisterende gårdhaver til møde-, undervisnings- og projektfaciliteter samt break-out-/launge-områder.

Pavillonerne nærmest køkkenet skal desuden fungere som en udvidelse af kantinefaciliteten. Gårdhaverne skal reetableres bæredygtigt, og parkeringskapacitet udvides.

I udbuddet lægger ATP blandt andet vægt på funktionelle løsninger, en arkitektonisk høj kvalitet og et fokus på at tænke bæredygtighed ind i bred forstand. Det nye byggeri bliver ligeledes DNGB-certificeret til guld.

Det er ATP-datterselskabet ATP Ejendomme, som hjælper ATP med at udfylde rollen som bygherre på projektet.

ATP Campus – om- og udbygning af kontorbygning, Hillerød // Bygherre: Arbejdsmarkedets Tillægspension // Bygherrerådgiver: EKJ Rådgivende Ingeniører // Arkitekt og ingeniør: AI // Totalentreprenør: BGB // 2000-2500 m2 // Pris: 172 mio. kroner // Start: Maj ’23 // Slut: Nov. ’25

Foto: Fogh & Følner Arkitekter.
Foto: Fogh & Følner Arkitekter.

FORNYELSE AF SLOTTES FREDEDE BYGNINGER

Lakajgårdsanlægget består af syv fredede bygninger og er en del af en bygningsmasse, der tilhører Frederiksberg Slot.

Alle bygningerne er dog i ringe tilstand, og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har derfor besluttet at restaurere to større bygninger (bygning 12 og 14) samt en mindre bygning (bygning 18). I den forbindelse udføres nye terrændæk inkl. dræn og kloakinstallationer samt traditionelle facadeistandsættelser omfattende både fuldmuret byggeri og bindingsværkskonstruktioner. Desuden udbedres rådskader i tagkonstruktioner, der udføres nye installationer og ventilationsanlæg indbygges i bygningerne.

Projektet omfatter også nybyggeri (bygning 14a) på ca. 540 m2 til bade- og omklædningsfaciliteter for Hærens Officersskole.

Desuden udføres terrænarbejder, der omfatter udvidelse af den eksisterende adgangsvej øst for anlægget, etablering af nye p-pladser for biler og cykler samt ny placering og udvidelse af miljøplads. Der etableres også handicaplift og lokal omlægning af belægning i gårdrummet af hensyn til tilgængelighed.

Frederiksberg Slot, Lakajgårdsanlægget – restaurering og ombygning af fredede bygninger mm., Frederiksberg // Bygherre: Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser // Bygherrerådgiver: Kuben Management // Arkitekt: Fogh & Følner Arkitekter // Ingeniør: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører (skitse), Gert Carstensen Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I (el), Martin Funch Rådgivende Ingeniører (ventilation), Jørgen Nielsen. Rådgivende Ingeniører (konstruktioner) // Hovedentreprenør: Julius Nielsen & Søn // 2.500 m2 // Pris: 126 mio. kroner // Start: April ’23 // Slut: Juni ’25

Foto: Vilhelm Lauritzen Arkitekter.
Foto: Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

FRA HISTORISK AKVARIUM TIL AKTIVT KULTURHUS

Siden Danmark Akvarium flyttede til Den Blå Planet i 2012 har bygningen med de hvide facader – midt i Fredsskoven i Charlottenlund – stået ubenyttet hen.

I 2014 blev den bevaringsværdige ejendom købt af udviklingsfirmaet NPV, der oprindeligt havde planer om et strandhotel, men som siden blev enige med Gentofte Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen om, at arkitekt Gjerløv-Knudsens funkis-bygning fra 1939 skulle omdannes til et kulturhus.

I flere år har NPV i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter arbejdet på den transformation, der nu skal give de historiske rammer på den fredede grund nyt liv.

Det sker med etablering af fitness, café, restauranter og udstillingsbygning, som udover kunst suppleres med aktiviteter i form at teater, performances, koncerter, konferencer mv.

Bygningens ene fløj nedrives og erstattes af ny tilbygning. Ligeledes tilbygges med en ekstra etage.

Akvariet – om- og tilbygning kulturhus, Charlottenlund // Bygherre: NPV // Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter // Ingeniør: Øllgaard Rådgivende Ingeniører // 4.200 m2 // Pris: 53 mio. kroner // Start: Juni ’23 // Slut: Nov. ’24

Visualisering: Christensen & Co. Arkitekter.
Visualisering: Christensen & Co. Arkitekter.

ET STØRRE FINANS-FÆLLESSKAB

Ombygningen er Finansforbundets hovedsæde i København har til formål at skabe et åbent og inviterende medlemshus med let adgang til medlemsfunktioner, et forbedret dagligt flow for de ansatte i huset, et godt akustiskreguleret arbejdsmiljø og et energioptimeret indeklima.

Som hovedtræk flytter man derfor medlemsområdet på 5. sal ned i stueetagen, mens spiseområde og køkken rykkes til 1. sal, hvormed der skabes en langt mere tilgængelig adgang til husets medlemsfunktioner.

Atriet er tænkt som et supermøbel dedikeret til digitale møder med skærm og loungemøbler, stillerum og singlespaces.

Mellem den nye facade og den eksisterende glasfacade anlægges nye altaner med adgang via mødelokalerne for alle i huset.

I stueplan er der opdaterede udemiljøer, der opfordrer til at trække frisk luft eller som oplagt mulighed for at lave udadvendte aktiviteter og arrangementer.

Finansforbundet – ombygning af administrationsbygning, København // Bygherre: Finansforbundet // Arkitekt: Christensen & Co. Arkitekter // Ingeniør: Dansk Energi Management og ABC Rådgivende Ingeniører // Hovedentreprenør: Elindco // 9.870 m2 // Pris: 50 mio. kroner // Start: Feb. ’23 // Slut: Jan. ’24

Visualisering: Christensen & Co. Arkitekter.
Visualisering: Christensen & Co. Arkitekter.

VAND OG VARME VED FJORDEN I FREDERIKSSUND

Ved Tippen ud for indsejlingen til Frederikssund Kulturhavn etableres Kultur- og Havnebadet, der er designet som et multifunktionelt aktivitetslandskab, som giver byen et fællesbyrum tæt ved fjorden året rundt.

I cirklens indre er der adgang til en stor pool, hvor motionister kan svømme, en lav pool, hvor børn kan lege, og så er der flere mindre bassiner, hvor naturvejledere og lærere kan undervise i vinden om lokalområdets plante- og dyreliv.

Ved den ydre kant kan gæsten tage en svømmetur i fjorden efterfulgt af en tur i den integrerede sauna, og fra saunaen og den tilstødende platform er der mulighed for at nyde panoramaudsynet med et direkte udsyn til enten solopgang eller solnedgang.

Projektet forventes at være klar til indvielse i slutningen af 2023.

Frederikssund Kultur og Havnebad – anlæg af kultur og havnebad, Frederikssund // Bygherre: Frederikssund Ny Initiativråd og Frederikssund Kommune Afdeling Slangerup // Bygherrerådgiver: Emcon // Arkitekt: Christensen & Co. Arkitekter // Ingeniør: Per Aarsleff og Øllgaard Rådgivende Ingeniører (konstruktioner) // Totalentreprenør: Per Aarsleff // 350 m2 // Pris: 24 mio. kroner // Start: April ’23 // Slut: Marts ’24

Relateret indhold