Brandtest viser vejen: Det er sikkert at genanvende træspær

Brand bør ikke være en problemstilling i forhold til at genanvende konstruktionstræ', lyder en del af konklusionen af DBI's brandtest af gamle træspær med svindrevner. Initiativtagere efterlyser mere standardisering.
Projektet Upcycling Orangeri har til formål at fremme brugen af genbrugsmaterialer i nybyggeri med fokus på f.eks. spærtræ til bærende konstruktioner. Brandtest er en vigtig del af projektet. Foto: We Build Denmark
Projektet Upcycling Orangeri har til formål at fremme brugen af genbrugsmaterialer i nybyggeri med fokus på f.eks. spærtræ til bærende konstruktioner. Brandtest er en vigtig del af projektet. Foto: We Build Denmark

Ideen var god: Vi vil bygge et socialt samlingssted; et orangeri bygget af genbrugsbyggematerialer som både er en fryd for øjet, samvittigheden, fællesskabet og klimaet.

Kongstanken for projektet er, at brugen af cirkulære materialer skal være simplere og mere gennemsigtigt i hele værdikæden – særligt over for de myndigheder, der skal godkende byggeriet. Og så skal data og tests danne grundlag for at der udarbejdes guidelines for, hvor og hvordan man anvender cirkulære materialer, så processer optimeres og ressourcer og udgifter sænkes.

Men da orangeriet skulle bygges af især genbrugte og genanvendte betonelementer, mursten, termoruder, træspær, døre og belægningssten, stod initiativtagerne Titan Nedbrydning, Arkitektfirmaet Nord og ingeniør- og bæredygtighedsrådgiveren Frandsen & Søndergaard overfor en udfordring:

De havde svært ved at dokumentere genbrugsmaterialernes kvalitet i forhold til f.eks. brand og bæreevne. Derfor indgik de et samarbejdsprojekt med Aalborg Universitet og DBI – Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

Læs også: Efter 30-år: Genbrugte materialer holder lige så længe som nye

Alder og svindrevner

Først blev de nødt til at finde ud af, om gammelt træ brænder hurtigere end nyt, og DBI gik derfor i gang med at udføre orienterende brandtekniske prøvninger, hvor nyt træ og op til 200 år gammelt træ brandtestes og sammenlignes efter test. DBI’s rolle i projektet har været at undersøge og eftervise muligheden for at anvende genbrugstømmer på samme vilkår som nyt, klassificeret og CE-mærket konstruktionstræ.

Når det drejer sig om træets reaktion på brand, definerer Eurocode 5, der er en europæisk trænorm, at det kan betragtes som mindst D-s2,d2 (Klasse B materiale), hvis det har en minimumsdensitet på 350 kg/m2 og en minimumstykkelse på 22 millimeter, og vil derfor have en indbrændingshastighed på 0,65 mm/min.

Men hvordan forholder det sig, når en bjælke er 75 eller 150 år og med årene har fået en del svindrevner? Det har DBI undersøgt:

– I projektet har vi arbejdet med at brandteste konstruktionstræ med fokus på, om træets alder og svindrevner har en reel indflydelse på indbrændingshastigheden, udtaler Claus Langhoff fra Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut, der håber, at projektet samt instituttets brandtest kan give mere viden om, hvordan genanvendt konstruktionstræ screenes og sorteres, så det tryg kan genbruges i byggeriet.

Orangeriet er nu opført i Plus Boligs afdeling 1025 i Vejgaard i Aalborg. Foto: We Build Denmark
Orangeriet er nu opført i Plus Boligs afdeling 1025 i Vejgaard i Aalborg. Foto: We Build Denmark

Mangler guidelines

Testresultaterne indikerer, at indbrændingshastigheden i genbrugstræ ligger inden for de værdier, der anvendes i Eurocode 5 for dimensionering af bærende trækonstruktioner, der udsættes for en brand. Brand bør således ikke være en problemstilling i forhold til at genanvende konstruktionstræ.

Testene viser dermed, at det er muligt at anvende genbrugt træ, også i orangerier, hvor der stilles krav til konstruktionens brandmodstandsevne.

Karina Vedel Kronborg fra Frandsen & Søndergaard håber, at projektet Upcycling Orangeri vil gøre det nemmere at anvende genbrugsbyggematerialer:

– Projektet og de tilhørende tests skal gerne få os derhen, hvor vi kan bygge af genbrugsmaterialer, uden at vi skal foretage brandtest hver gang. Vi mangler en form for guideline, som er baseret på test af lignende materialer, siger hun.

Læs også: Biobaseret ydervæg modstod ilden i mere end en time

Vigtigt med valide data

Eurocode 5 normen er blevet anvendt i dialogen med byggesagsbehandlingen, og de deltagende virksomheder fortæller, at det har været en stor hjælp at være i besiddelse af valide data fra en tredjepart.

Det skal dog være mere standardiseret, hvis genbrug af byggematerialer for alvor skal skaleres, understreger Marie Vinther fra Arkitektfirmaet Nord:

– Mine forhåbninger er, at vi kan lægge synsninger og tolkninger på hylden og begynde at arbejde med standarder for flere genbrugsmaterialer. Det gør det nemmere for både virksomheder og ikke mindst byggesagsbehandlere. Lige nu er regler og rammer simpelthen ikke gearet til genbrug.

De standarder, som Marie Vinther efterspørger, skal hvile på test og dokumentation, hvis det skal godkendes som en guideline for anvendelsen af genbrugstræ. Projektets indledende resultater er et vigtigt skridt på vejen, men kræver større data- og testgrundlag før det kan skaleres.

Projektet er støttet af We Build Denmark med midler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Relateret indhold