Bedre end forventet – trygheden er i top i almene boligområder

Næsten 3 ud af 4 beboere føler sig trygge i det boligområde, hvor de bor, viser en ny undersøgelse af tryghed og trivsel i 198 almene boligområder.
Undersøgelsen om tryghed og trivsel i den almene boligsektor er mundet ud i en 56 siders rapport, der bl.a. viser, at 74 % af de adspurgte beboere i de almene boligområder føler sig trygge i deres nærmiljø. Foto: Rapportens forside/Landsbyggefonden
Undersøgelsen om tryghed og trivsel i den almene boligsektor er mundet ud i en 56 siders rapport, der bl.a. viser, at 74 % af de adspurgte beboere i de almene boligområder føler sig trygge i deres nærmiljø. Foto: Rapportens forside/Landsbyggefonden

I medierne hører vi jævnligt om brandfolk, der bliver overdænget med sten og andre kasteskyts i de såkaldte ghettoområder, og om boligområder, hvor politiet nødigt bevæger sig ind efter mørkets frembrud.

Nu viser det sig, at en overvejende stor andel af beboerne i de 198 store almene boligområder, som Social-, Bolig- og Ældreministeriet holder nøje øje med, er ganske godt tilfredse med at bo der.

Læs også: Tidlig julegave: Tingbjerg får 400 mio. kr. til multihal

Den nye, omfattende undersøgelse, som Megafon har foretaget for Landsbyggefonden, bygger på ikke færre end 26.088 interviews under temaet tryghed og trivsel i boligområderne, og her tegner sig det billede, at beboerne overvejende er tilfredse med tryghed og trivsel i de boligområder, de bor i.

Afgørende med tryghed

Målingen viser bl.a., at 80 % er tilfredse med deres boligområde. Denne positive opfattelse understøttes af en følelse af tryghed, hvor næsten 3 ud af 4 beboere føler sig trygge i deres boligområde. Omvendt er der 15 %, der føler sig utrygge.

Generelt viser undersøgelsen, at der er en relativ høj grad af tilfredshed på tværs af de undersøgte områder. Tilfredsheden og trygheden er lidt lavere i omdannelsesområderne, der er de områder blandt de 198 områder, der 5 år i træk har været kategoriseret som parallelsamfund.

Læs også: Transformerer udsat boligområde for en halv milliard kroner

– Trygge boligområder, hvor mennesker trives, er helt afgørende. Tryghed, medborgerskab og trivsel indgår f.eks. som målsætninger, der løbende monitoreres bystrategisk og i de boligsociale indsatser. Vi skal arbejde tæt sammen med beboerne og lokale aktører for at sikre, at alle føler sig trygge og trives i deres hjem og deres boligområder. Undersøgelsen giver os viden, der kan bidrage til at målrette udviklingen af boligområderne og understøtte livsmuligheder, siger driftsdirektør i Landsbyggefonden, Steen Birkedal.

Glædelig læsning

Landsbyggefondens måling af tryghed og trivsel i den almene boligsektor er gennemført for at supplere fondens eksisterende socioøkonomiske data som f.eks. beboerdata.

Opgraderingen af det udsatte boligområde Motalavej i Slagelse begynder i denne måned. Færre men mere forskellige boliger skal bl.a. gøre området endnu mere attraktivt at bo i. Budgettet lyder på 515 mio. kr. samt 69 mio. kr. til en opgradering af infrastrukturen. Arkivfoto
Opgraderingen af det udsatte boligområde Motalavej i Slagelse begynder i denne måned. Færre men mere forskellige boliger skal bl.a. gøre området endnu mere attraktivt at bo i. Budgettet lyder på 515 mio. kr. samt 69 mio. kr. til en opgradering af infrastrukturen. Arkivfoto

Der er i undersøgelsen fokuseret på ni forskellige aspekter af beboernes oplevelse af at bo i deres boligområde:

– Grundlæggende tryghed

– Tillid til institutioner

– Tilfredshed med livet

– Fællesskab med naboer

– Tilfredshed med boligområdet

– Andel frivillige

– Aktive foreningsmedlemmer

– Relation til naboerne

– Kvalitet af fællesarealer

Læs også: Vollsmose: River 200 boliger ned og transformerer Birkeparken

– Det er den største undersøgelse af tryghed og trivsel specifikt i de almene boligområder, som er foretaget i Danmark. Derfor er det også glædelig læsning, at der generelt er en høj grad af tryghed og en god trivsel i de almene boligområder, siger Steen Birkedal.

Relateret indhold