Afslag: Fuldt stop for udvikling af centralt Aabenraa-kvarter

Der er ærgrelse at spore hos både Aabenraa Kommune og Realdania By & Byg, der har fået afslag på etablering af et arealudviklingsselskab, der skulle skabe mere byliv i Aabenraa.
Luftfoto af den grønne plet Nørreport med grå stier og huse og bygninger på alle sider
Nørreport i Aabenraa, som det ser ud i dag. Det var her, Aabenraa Kommune og Realdania By & Byg ville skabe mere byliv og en klar identitet for området. Arkivfoto Klaus Willis Andresen

Visionerne om et nyt, lille boligkvarter, kultur, parkering og et permanent, grønt og offentligt byrum med plads til ophold og leg i det historiske Nørreport-kvarter centralt i Aabenraa var på plads.

Og parterne – Aabenraa Kommune og Realdania By & Byg – var klar til at investere 8-11 mio. kroner i projektet, der ville have skabt nyt liv i den nordlige del af gågaden til glæde for både byens borgere og besøgende.

Men sådan skulle det ikke gå. Ankestyrelsen har afslået parternes anmodning om etablering af et arealudviklingsselskab og til at indskyde arealet ved Nørreport i Aabenraa i selskabet uden offentligt udbud.

Læs også

Fremtidssikrer Sønderborgs trafikale knudepunkt. Pris: 212 mio. kr.

De to parter går derfor ikke videre med planer om et arealudviklingsselskab, hvilket ærgrer Realdania By & Bygs adm. direktør Peter Cederfeld.

– Vi havde set frem til at arbejde med Aabenraa Kommune på at realisere et projekt, der levede op til vores fælles vision om mere byliv, en klar identitet og et stærkt samspil mellem Aabenraas smukke historiske bymidte og den fremtidige udvikling af området Nord for Kilen ved havnen. Vi har været bevidste om, at der var tale om et meget lille arealudviklingsprojekt, men med stor betydning for bykvaliteten. Vi er kede af, at vi er ude, men selvfølgelig tager vi Ankestyrelsens afgørelse til efterretning, siger han.

Ærgerlige og overraskede

Ankestyrelsens afslag bunder i, at arealudviklingsselskaber typisk er mere komplekse, er arealmæssigt større og har en længere tidshorisont.

Disponeringen af Nørreport-grunden lå endnu kun på tegnebrættet. Arkivfoto

– I Aabenraa Kommune er vi ærgerlige og overraskede over, at Ankestyrelsen har givet os afslag. Vi tager dog en række gode erfaringer med os i forhold til selskabsdannelse, når vi i fremtiden skal arbejde videre i Nørreport-kvarteret og i området Nord for Kilen, som er et udviklingsprojekt af endnu større kompleksitet, størrelse og varighed end Nørreport-kvarteret. Nørreport forbinder med sin geografiske beliggenhed gågaden og byomdannelsesområdet nu og i fremtiden, og jeg vil arbejde for, at den kvalitet, der var inde i projektet med Realdania By & Byg i forhold til bygningskulturarv, grønne arealer med mere bibeholdes i det videre arbejde, siger Aabenraa Kommunes borgmester, Jan Riber Jakobsen.

Aabenraa mangler boliger

I projektarbejdet har der været nedsat en styregruppe, hvor netop Jan Riber Jakobsen, og 2. viceborgmester, Thomas Andresen, har været politisk udpeget til at sidde.

Læs også

Sporten får gode rammer i Toftlunds nye, 70 mio. kr. fritidscenter

– Jeg havde gerne set et andet udfald af Ankestyrelsens afgørelse, da vi nu, over et år efter ansøgningen, står med et afslag. Vi mangler boliger i Aabenraa, og derfor har jeg set frem til, at vi kunne komme i gang med bypark og boliger. Vi har dog lært en masse positive ting i samarbejdet med Realdania By & Byg, herunder hvordan vi sikrer kvalitet i både bypark og boliger i Nørreportkvarteret. Disse erfaringer skal naturligvis indgå i det fortsatte udviklingsarbejde, så vi forhåbentlig om kort tid kan præsentere en proces, der bakker op om byrådets ambition om bypark og boliger samtidig med aktiv borgerinddragelse, siger Thomas Andresen.

Relateret indhold