Aarsleff henter 400 mio. kontrakt i Nuuk

Aarsleff har indgået aftale med Sikuki Nuuk Harbour A/S om etablering af en ny containerterminal i Nuuk i Grønland.
Den danske entreprenørkoncern har hentet en stor ordre i Grønland, hvor der skal etableres en containerterminal i landets hovedstad Nuuk. Foto: Per Aarsleff A/S.
Den danske entreprenørkoncern har hentet en stor ordre i Grønland, hvor der skal etableres en containerterminal i landets hovedstad Nuuk. Foto: Per Aarsleff A/S.

Danmarks største entreprenørkoncern, Per Aarsleff A/S, skal være med til at etablere en containerterminal i Nuuk i Grønland. Første fase omfatter indledende planlægning og forberedelser. Den endelige kontrakt forventes indgået i løbet af et par måneder.

Den samlede kontrakt har en værdi på 402 millioner kroner og udføres i totalentreprise. Arbejderne i Nuuk indledes primo marts og forventes afsluttet til november 2016.

Kontrakten indeholder alle arbejder i forbindelse med etablering af den 50.000 kvadratmeter store containerterminal. Arbejderne omfatter blandt andet bortsprængning af 300.000 kubikmeter fast fjeld inden for det nye havneområde, udførelse af 300 meter kajanlæg, etablering af containerplads og uddybning af det nye havnebassin. Kontrakten omfatter desuden opførelse af bygninger til blandt andet kontorer, pakhus og værksted på i alt 4.700 kvadratmeter.

I anlægsarbejderne indgår der en betydelig andel af lokal grønlandsk arbejdskraft omfattende både faglærte, ufaglærte samt praktikanter og lærlinge.

Aarsleff har i de seneste fire år haft stigende aktivitet på Grønland. Det omfatter kontrakter på Thulebasen og øvrige arbejder som eksempelvis havnebygningsarbejder, lufthavnsarbejder, miljøarbejder og øvrig infrastruktur. I øjeblikket har Aarsleff igangværende kontrakter for cirka 200 millioner kroner.

Kontrakten ændrer ikke Aarsleffs forventninger til resultatet for regnskabsåret 2014/2015.

Aarsleffs adm. direktør Ebbe Malte Iversen kan være særdeles tilfreds med koncernens aktiviteter i Grønland, som har været stigende de senere år. Foto: Per Aarsleff A/S.
Aarsleffs adm. direktør Ebbe Malte Iversen kan være særdeles tilfreds med koncernens aktiviteter i Grønland, som har været stigende de senere år. Foto: Per Aarsleff A/S.

Relateret indhold