Lettelse i Aalborg: 20-25 mio. kr. er nok til at redde våde hospitalsfacader

Fra en ekstraregning på 150 mio. kr. til nu 20-25 mio. kr. Det ser ud til, at reparationen af de fejlbehæftede og regnvåde facader på det ny universitetshospital i Aalborg bliver billigere end frygtet.
Facader med røde mursten, varierende størrelser glaspartier og vandrette aluminiums profiler. Der er våde mursten flere steder. En mand står ved en maskine ude i hjørnet
For at forhindre, at vandet igen trænger ind gennem sygehusets facader, vil de tværgående mørke aluminiumsprofiler blive erstattet af en række mursten. Foto: Region Nordjylland

Det forventes nu at blive væsentligt billigere end først antaget at tætne facaderne på det ny universitetshospital i Aalborg. Det der tidligere kunne beløbe sig til en uforudset, trecifret millionregning og en potentiel forstyrrelse af det igangværende byggeri, ser nu ud til at kunne holdes nede på en udgift på maksimalt 25 mio. kr.

Og ingen mærkbare konsekvenser for byggeriet.

Læs også

Nordjysk supersygehus overskrider budgettet med 1,37 mia. kr.

– Det er en kæmpe lettelse, at vi i stedet taler om reparationer for i omegnen af 20-25 mio. kr., siger regionsrådsformand Mads Duedahl, der i det store perspektiv glæder sig over, at reparationerne kan laves, uden at det får betydning for færdiggørelsen eller tidsplanen for byggeriet af det nye universitetshospital.

Flere teknikker skal i brug

Hospitalet er i forvejen forsinket og langt over budget, så da regnvandet ikke løb væk fra facaderne men i stedet ind i hulmur og videre ind i hospitalet, så det sort ud. Især fordi der både var sket fejl i forhold til det projekteringsmæssigt og i forhold til udførelsen.

De fejlbehæftede facader se længere fra, så man også får de bygninger med, der er stort set dækket af glas. Murstensbyggeri på begge sider - glas bygning der binder dem sammen i bunden af billedet.
Region Nordjylland lægger i første omgang penge ud for reparationerne på de nye hospitalsbygninger. Regionen kræver dog samtidig erstatning for de fejl, som leverandører har ansvaret for. Foto: Region Nordjylland

Umiddelbart tegnede reparationerne til at koste op mod 150 mio. kr., men nærmere undersøgelser har altså vist, at reparationerne kan laves for væsentligt mindre. Det har regionsrådet fået besked om i en syns- og skønserklæring.

Undersøgelserne viser bl.a., at der forventeligt skal en række forskellige teknikker i brug for at tætne murværket. Det omfatter bl.a., at det aluminiumsbånd, der er indsat for at forskønne facaderne, udskiftes med mursten, der bliver lavet nye murkroner, udbedret mangelfuldt papindlæg i hulmuren m.m.

Håndværkerne er allerede gået i gang

Den økonomiske forudsigelse skal dog tages med et vist forbehold. Det er f.eks. ikke muligt at sige, om behovet for udbedringer er lige stort i hele byggeriet.

Ikke desto mindre har forretningsudvalget netop bevilget seks mio. kr. til projektering af udbedringerne. Håndværkerne er derfor allerede gået i gang med at skifte de mest problematiske dele af facaderne, så problemerne ikke vokser, mens ingeniørerne arbejder.

Læs også

Region indstævner entreprenører og egne rådgivere på fugtramt Aalborg-hospital

– Regionsrådet er enige om, at fremdriften i byggeret er vigtig, siger Mads Duedahl med henvisning til, at Region Nordjylland har rejst krav overfor de virksomheder, der står bag både projektering, facader m.m. og defekte rørsamlinger, fordi det er vurderet, at byggeriet er mangelfuldt udført.

Regionsrådet får forelagt den samlede plan sidst på sommeren.

Totalrådgiveren bliver på opgaven

Det bliver totalrådgiveren Indigo, der skal projektere reparationen. Det vurderer regionen er en fordel, da selskabet kan gå i gang med opgaven uden forudgående udbud, fordi der bygges videre på det oprindelige projekt. 

Det tæller også, at regionen kan stille krav til Indigos bemanding af opgaven. Dertil forbliver projekteringsansvaret hos Indigo, lyder det fra regionsrådsformanden.

Luftfoto af universitetshospitalet i Aalborg. Det ligner, at det er bygget af kloder der er sat oven på og i forlængelse af hinanden
Det 134.500 kvadratmeter store hospitalsbyggeri i Aalborg, der har været undervejs i ca. 10 år, er ikke det eneste hospitalsbyggeri der er ramt af både forsinkelser og budgetoverskridelser.

Rørsystemet på det ny universitetshospital vil også få foretaget udskiftninger af et mindre antal samlinger for at sikre imod lækager.

Relateret indhold